-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

DOKUMENTY DO UDOSTĘPNIENIA 

data publikacji: 21-02-2006 | 12:18
data ostatniej modyfikacji: 21-02-2006 | 12:18

   

Udostępnianie dokumentów takich jak protokoły z posiedzeń Zgromadzenia Związku oraz posiedzeń Zarządu Związku, a także innych dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych organów Związku odbywa się na pisemny wniosek zainteresowanego nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, zgodnie z art.2 ust.1, art.10 ust.1 i art.13 ust.1 ustawy z dnia 6 września   2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198).

 

 Treść wprowadziła: Karolina Filipek

Liczba odwiedzin: 54912
CELOWY ZWIĄZEK GMIN CZG-12
Realizacja: Ideo