-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

DZIAŁALNOŚĆ 

data publikacji: 30-01-2006 | 11:38
data ostatniej modyfikacji: 30-01-2006 | 11:38

Celowy Związek Gmin CZG-12 powstał, aby w sposób nowoczesny uregulować problem odpadów komunalnych na terenie gmin należących do Związku. Dla 15 gmin członkowskich realizuje usystematyzowany projekt wstępnego zagospodarowania odpadów komunalnych: "Kompleksowy Regionalny Program Gospodarki Odpadami", który ujmuje gospodarowanie odpadami w cztery główne zadania:

   - PROWADZENIE EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

   - PROWADZENIE SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW

   - BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW

      KOMUNALNYCH

   - REKULTYWACJA NIE SPEŁNIAJĄCYCH NORM SKŁADOWISK GMINNYCH   

Treść wprowadziła: Karolina Filipek

Liczba odwiedzin: 54912
CELOWY ZWIĄZEK GMIN CZG-12
Realizacja: Ideo