-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż ładowarki MANITOU

Ogłoszenie o przetargu nieogr. na sprzedaż przyczepy ciężarowej PNTL

Ogłoszenie o przetargu nieogr. na sprzedaż sam. ciężarowego ACTROS2635

Ogłoszenie o przetargu nieogr. na sprzedaż przyczepy BIAFAMAR

Ogłoszenie o przetargu nieogr. na sprzedaż ładowarki teleskopowej

Ogłoszenie o przetargu nieogr. na sprzedaż przyczepy ciężarowej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGR. NA SPRZEDAŻ SAM. CIĘŻAROWEGO MAN 26.363

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI WYNAJĘCIA KRUSZARKI BB80T BEZ OPERATORA

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOG. NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU VOLKSWAGEN CADDY

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOG. NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU ASENIZACYJNEGO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOG. NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO ACTROS

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO KIEROWNIKA JRP

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO SKARBNIKA CZG-12 W DŁUGOSZYNIE

OGŁOSZENIE O III PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRAN. NA SPRZEDAŻ ŚMIECIARKI

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY POJEMNIKÓW NA ODPADY KOMUNALNE

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ POJAZDÓW

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ ŚMIECIARKI

Ogłoszenie o poszukiwaniu RADCY PRAWNEGO

- Ogłoszenie o poszukiwaniu RADCY PRAWNEGO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ GRUNTU 170/6

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ GRUNTU 170/7

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ KRUSZARKI

Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż kompaktora

Ogłoszenie o II pisemnym przetargu nieogranicz. na sprzedaż kompaktora

Ogłoszenie o III pisemnym przetargu nieogr. na sprzedaż kompaktora

Ogłoszenie o poszukiwaniu Wykonawcy na wykonanie ściany oporowej

Ogłoszenie o poszukiwaniu Wykonawcy na wykonanie prac projektowych

KRUSZENIE GRUZU

- CELOWY ZWIĄZEK GMIN CZG-12 W DŁUGOSZYNIE ŚWIADCZY USŁUGI W ZAKRESIE KRUSZENIA GRUZU BETONOWEGO

Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż ładowarki

- PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ ŁADOWARKI TELESKOPOWEJ MANITOU MT 835-120 LS

OGŁOSZENIE O II PISEMNYM PRZETARGU NIEOGR. NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU

Liczba odwiedzin: 66307

KLAUZULE INFORMACYJNE RODO

Klauzula informacyjna dotycząca realizacji usług w Celowym Związku Gmin CZG-12

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia PE i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Celowy Związek Gmin CZG-12 z siedzibą w Długoszynie 80, 69-200 Sulęcin,

2) kontakt z osobą wykonującą obowiązki wynikające z przepisów (RODO):  95 755 93 71 wew. 29, e-mail: administracja@czg12.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług: zagospodarowania odpadów dostarczonych do CZG-12 lub/i wynajmu kontenera - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat / lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego),

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

 

Klauzula informacyjna dla umów zleceń, umów o dzieło i umów z kontrahentami w Celowym Związku Gmin CZG-12

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia PE i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Celowy Związek Gmin CZG-12 z siedzibą w Długoszynie 80, 69-200 Sulęcin,

2) kontakt z osobą wykonującą obowiązki wynikające z przepisów (RODO):  95 755 93 71 wew. 29, e-mail: administracja@czg12.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat / lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego),

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

 

Realizacja: Ideo