-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Uchwały Rady Miejskiej 

Prawo lokalne 
data publikacji: 04-05-2007 | 13:23
data ostatniej modyfikacji: 31-10-2017 | 12:50
wytworzył: Stanisława Początek
wprowadził: Stanisława Początek
Uchwała Nr XL/380/17 w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego.
26 października 2017

Uchwała Nr XL/379/17 w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/104/11 w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet dla radnych.
26 października 2017

Uchwała Nr XL/378/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 2/2017 w miejscowości Sędziszów Małopolski.
26 października 2017

Uchwała Nr XL/377/17 w sprawie nadawania honorowych tytułów i wyróżnień Miasta oraz Gminy Sędziszów Małopolski.
26 października 2017

Uchwała Nr XL/376/17 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków oraz opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Sędziszów Małopolski instrumentem płatniczym.
26 października 2017

Uchwała Nr XL/375/17 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie Gminy na 2017 rok.
26 października 2017

Uchwała Nr XL/374/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego.
26 października 2017

Uchwała Nr XL/373/17 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sędziszów Małopolski.
26 października 2017

Uchwała Nr XL/372/17 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sędziszów Małopolski na rok 2017 nr XXIX/272/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.
26 października 2017

Uchwała Nr XXXIX/371/17 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie Gminy na 2017 rok.
21 września 2017

Uchwała Nr XXXIX/370/17 w sprawie zmiany w Strategii Rozwoju Gminy Sędziszów Młp. na lata 2014 – 2020.
21 września 2017

Uchwała Nr XXXIX/369/17 w sprawie ustalenia wysokości opłat za miejsca na cmentarzu komunalnym w Sędziszowie Małopolskim.
21 września 2017

Uchwała Nr XXXIX/368/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Borek Wielki.
21 września 2017

Uchwała Nr XXXIX/367/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2017 w miejscowości Czarna Sędziszowska i Zagorzyce.
21 września 2017

Uchwała Nr XXXIX/366/17 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
21 września 2017

Uchwała Nr XXXIX/365/17 w sprawie powołania Rady Seniorów w Sędziszowie Małopolskim i nadania jej Statutu.
21 września 2017

Uchwała Nr XXXIX/364/17 w sprawie przyjęcia Programu „Sędziszów Małopolski Przyjazny Seniorom”.
21 września 2017

Uchwała Nr XXXIX/363/17 w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sędziszowie Małopolskim” oraz nadania jej statutu i określenia mienia przekazywanego tej jednostce w zarząd.
21 września 2017

Uchwała Nr XXXIX/362/17 w sprawie emisji obligacji.
21 września 2017

Uchwała Nr XXXIX/361/17 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sędziszów Małopolski.
21 września 2017

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  »»»  [72]
Liczba odwiedzin: 467177

Telefon: (017) 2216 001 Fax: (017) 2216 313
e-mail: um@sedziszo w-mlp.pl    www.sedz iszow-mlp.pl

Realizacja: Ideo