ires BIP - biuletyn informacji publicznej
  Drukuj strone
Organy Gminy
Prawo lokalne
Budżet
Podatki
Statut Gminy
Uchwały Rady Miejskiej
Akty prawa miejscowego
Strategia rozwoju
Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami
Pogram usuwania azbestu na terenie gminy Sędziszów Małopolski
Gminny program opieki nad zabytkami Gminy Sędziszów Małopolski
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
Urząd
ISO 9001:2008
Jednostki gminne
Jednostki pomocnicze
Zamowienia publiczne
Zamówienia poniżej 30 000 euro
Oferty inwestycyjne
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Oświadczenia majątkowe
Rejestr zmian
Statystyki
Archiwum
Redakcja
Instrukcja obsługi BIP
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
Konsultacje społeczne
WYBORY PREZYDENTA RP 

Uchwały Rady Miejskiej 

Prawo lokalne 
 
data publikacji: 04-05-2007 | 13:23
data ostatniej modyfikacji: 06-02-2015 | 08:38
wytworzył: Stanisława Początek
wprowadził: Stanisława Początek
Uchwała Nr IV/21/15 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Sędziszów Małopolski.27 stycznia 2015
więcej »»»
Uchwała Nr IV/20/15 w sprawie wskazania radnych Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim do komisji mieszkaniowej.27 stycznia 2015
więcej »»»
Uchwała Nr IV/19/15 w sprawie ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Sędziszów Młp.27 stycznia 2015
więcej »»»
Uchwała Nr IV/18/15 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok.27 stycznia 2015
więcej »»»
Uchwała Nr IV/17/15 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 r.27 stycznia 2015
więcej »»»
Uchwała Nr IV/16/15 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Sędziszów Małopolski.27 stycznia 2015
więcej »»»
Uchwała Nr IV/15/15 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sędziszów Małopolski.27 stycznia 2015
więcej »»»
Uchwała Nr IV/14/15 w sprawie zmiany zakresu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.27 stycznia 2015
więcej »»»
Uchwała budżetowa Gminy Sędziszów Małopolski Nr IV/13/1527 stycznia 2015
więcej »»»
Uchwała Nr IV/12/15 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miastem Rzeszów.27 stycznia 2015
więcej »»»
Uchwała Nr IV/11/15 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.27 stycznia 2015
więcej »»»
Uchwała Nr III/10/14 w sprawie powołania członków stałych komisji Rady Miejskiej.30 grudnia 2014
więcej »»»
Uchwała Nr III/9/14 w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej.30 grudnia 2014
więcej »»»
Uchwała Nr III/8/14 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego.30 grudnia 2014
więcej »»»
Uchwała Nr III/7/14 w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego.30 grudnia 2014
więcej »»»
Uchwała Nr III/6/14 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sędziszów Małopolski na rok 2014 nr XXXIV/295/14 z dnia 30 stycznia 2014 r.30 grudnia 2014
więcej »»»
Uchwała Nr III/5/14 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sędziszów Małopolski na rok 2014 nr XXXIV/295/14 z dnia 30 stycznia 2014 r.30 grudnia 2014
więcej »»»
Uchwała Nr II/4/14 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Sędziszów Młp. z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok.08 grudnia 2014
więcej »»»
Uchwała Nr II/3/14 sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sędziszów Małopolski na rok 2014 nr XXXIV/295/14 z dnia 30 stycznia 2014 r.08 grudnia 2014
więcej »»»
Uchwała Nr II/2/14 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej 08 grudnia 2014
więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  »»»  [54]
 

 
ilość odwiedzin: 363609

Telefon: (017) 2216 001 Fax: (017) 2216 313
e-mail: um@sedziszo w-mlp.pl    www.sedz iszow-mlp.pl

bip | ideo strona główna wstecz do góry