-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Uchwały Rady Miejskiej 

Prawo lokalne 
data publikacji: 04-05-2007 | 13:23
data ostatniej modyfikacji: 20-04-2016 | 09:49
wytworzył: Stanisława Początek
wprowadził: Stanisława Początek
Uchwała Nr XIX/194/16 w sprawie współdziałania z Gminą Świlcza w zakresie przebudowy drogi Klęczany-Dąbrowa.
15 kwietnia 2016

Uchwała Nr XIX/193/16 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sędziszów Małopolski na rok 2016 nr XIV/140/15 z dnia 30 grudnia 2015 r.
15 kwietnia 2016

Uchwała Nr XIX/192/16 w sprawie zmiany uchwały nr V/25/15 Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie Gminy na 2015 r.
15 kwietnia 2016

Uchwała Nr XIX/191/16 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.
15 kwietnia 2016

Uchwała Nr XIX/190/16 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie Gminy na 2016 rok.
15 kwietnia 2016

Uchwała Nr XIX/189/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.
15 kwietnia 2016

Uchwała Nr XIX/188/16 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie Gminy na 2016 rok.
15 kwietnia 2016

Uchwała Nr XIX/187/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.
15 kwietnia 2016

Uchwała Nr XIX/186/16 w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/183/16 Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu „e-szkoła wdrożenie interaktywnych usług publicznych
15 kwietnia 2016

Uchwała Nr XVIII/185/16 w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziszowie Małopolskim.
31 marca 2016

Uchwała Nr XVIII/184/16 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Sędziszów Małopolski na rok 2016.
31 marca 2016

Uchwała Nr XVIII/183/16 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu „e-szkoła wdrożenie interaktywnych usług publicznych w Gminie Sędziszów Małopolski” w ramach działania 2.1. Podniesienie efektywności i dostępności e- usług,
31 marca 2016

Uchwała Nr XVIII/182/16 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sędziszów Małopolski.
31 marca 2016

Uchwała Nr XVIII/181/16 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sędziszów Małopolski na rok 2016 nr XIV/140/15 z dnia 30 grudnia 2015 r.
31 marca 2016

Uchwała Nr XVIII/180/16 w sprawie wyrażenia woli zabezpieczenia w budżecie gminy środków na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.
31 marca 2016

Uchwała Nr XVI/179/16 w sprawie przekazania mienia komunalnego Sołectwu w Górze Ropczyckiej.
25 lutego 2016

Uchwała Nr XVI/178/16 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Gminy Sędziszów Młp.
25 lutego 2016

Uchwała Nr XVI/177/16 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne.
25 lutego 2016

Uchwała Nr XVI/176/16 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie Gminy na 2016 rok.
25 lutego 2016

Uchwała Nr XVI/175/16 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sędziszów Małopolski na rok 2016 nr XIV/140/15 z dnia 30 grudnia 2015 r.
25 lutego 2016

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  »»»  [63]
Liczba odwiedzin: 405979

Telefon: (017) 2216 001 Fax: (017) 2216 313
e-mail: um@sedziszo w-mlp.pl    www.sedz iszow-mlp.pl

Realizacja: Ideo