-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Uchwały Rady Miejskiej 

Prawo lokalne 
data publikacji: 04-05-2007 | 13:23
data ostatniej modyfikacji: 03-10-2016 | 08:32
wytworzył: Stanisława Początek
wprowadził: Stanisława Początek
Uchwała Nr XXV/241/16 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
30 września 2016

Uchwała Nr XXIV/240/16 w sprawie zmiany „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sędziszów Małopolski” przyjętego i wdrożonego do realizacji Uchwałą Nr XIV/146/15 z dnia 30 grudnia 2015 r.
19 września 2016

Uchwała Nr XXIV/239/16 w sprawie uchwalenia III zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2008 terenu osiedla mieszkaniowego w Sędziszowie Młp. przy ul Wesołej.
19 września 2016

Uchwała Nr XXIV/238/16 w sprawie zatwierdzenia diagnozy potwierdzającej faktyczne i prognozowane zapotrzebowanie na usługi edukacji przedszkolnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX
19 września 2016

Uchwała Nr XXIV/237/16 w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli wspomagających i logopedów zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sędziszów Małopolski.
19 września 2016

Uchwała Nr XXIV/236/16 w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Sędziszów Młp. do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
19 września 2016

Uchwała Nr XXIV/235/16 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sędziszów Małopolski.
19 września 2016

Uchwała Nr XXIV/234/16 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sędziszów Małopolski na rok 2016 nr XIV/140/15 z dnia 30 grudnia 2015 r.
19 września 2016

Uchwała Nr XXIV/233/16 w sprawie odrzucenia wniosku o przeprowadzenie referendum lokalnego.
19 września 2016

Uchwała Nr XXII/232/16 w sprawie powołania komisji do sprawdzenia wniosku o przeprowadzenie referendum.
25 sierpnia 2016

Uchwała Nr XXII/231/16 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
25 sierpnia 2016

Uchwała Nr XXII/230/16 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
25 sierpnia 2016

Uchwała Nr XXII/229/16 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
25 sierpnia 2016

Uchwała Nr XXII/228/16 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
25 sierpnia 2016

Uchwała Nr XXII/227/16 w sprawie emisji obligacji.
25 sierpnia 2016

Uchwała Nr XXII/226/16 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sędziszów Małopolski.
25 sierpnia 2016

Uchwała Nr XXII/225/16 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sędziszów Małopolski na rok 2016 nr XIV/140/15 z dnia 30 grudnia 2015 r.
25 sierpnia 2016

Uchwała Nr XXII/224/16 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie Gminy na 2016 r.
25 sierpnia 2016

Uchwała Nr XXII/223/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.
25 sierpnia 2016

Uchwała Nr XXI/222/16 w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Sędziszów Młp. liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
28 czerwca 2016

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  »»»  [65]
Liczba odwiedzin: 418310

Telefon: (017) 2216 001 Fax: (017) 2216 313
e-mail: um@sedziszo w-mlp.pl    www.sedz iszow-mlp.pl

Realizacja: Ideo