ires BIP - biuletyn informacji publicznej
  Drukuj strone
Organy Gminy
Prawo lokalne
Budżet
Podatki
Statut Gminy
Uchwały Rady Miejskiej
Akty prawa miejscowego
Strategia rozwoju
Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami
Urząd
ISO 9001:2008
Jednostki gminne
Jednostki pomocnicze
Zamowienia publiczne
Oferty inwestycyjne
Rejestr Instytucji Kultury
Oświadczenia majątkowe
Rejestr zmian
Statystyki
Archiwum
Redakcja
Instrukcja obsługi BIP
Wybory do Parlamentu Europejskiego 

Uchwały Rady Miejskiej 

Prawo lokalne 
 
data publikacji: 04-05-2007 | 13:23
data ostatniej modyfikacji: 02-04-2014 | 13:50
wytworzył: Stanisława Początek
wprowadził: Stanisława Początek
Uchwała Nr XXXVI/332/14 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Sędziszów Młp. na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic siedzib obwodowych komisji wyborczych.27 marca 2014
więcej »»»
Uchwała Nr XXXVI/331/14 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Szpitalu Powiatowym i Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Sędziszowie Młp. oraz w Domu Pomocy Społ. w Rudzie w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europ.27 marca 2014
więcej »»»
Uchwała Nr XXXVI/330/14 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Sędziszów Małopolski na rok 2014.27 marca 2014
więcej »»»
Uchwała Nr XXXVI/329/14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 4/2014 w miejscowości Boreczek.27 marca 2014
więcej »»»
Uchwała Nr XXXVI/328/14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 3/2014 w miejscowości Czarna Sędziszowska.27 marca 2014
więcej »»»
Uchwała Nr XXXVI/327/14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 2/2014 w miejscowości Czarna Sędziszowska.27 marca 2014
więcej »»»
Uchwała Nr XXXVI/326/14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 1/2014 w miejscowości Czarna Sędziszowska.27 marca 2014
więcej »»»
Uchwała Nr XXXVI/325/14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia VII zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Sędziszów Małopolski.27 marca 2014
więcej »»»
Uchwała Nr XXXVI/324/14 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy. 27 marca 2014
więcej »»»
Uchwała Nr XXXVI/323/14 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sędziszów Małopolski.27 marca 2014
więcej »»»
Uchwała Nr XXXVI/322/14 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sędziszów Małopolski na rok 2014 nr XXXIV/295/14 z dnia 30 stycznia 2014 r.27 marca 2014
więcej »»»
Uchwała Nr XXXVI/321/14 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.22 marca 2014
więcej »»»
Uchwała Nr XXXVI/320/14 w sprawie przyjęcia zadania Województwa Podkarpackiego z zakresu dróg publicznych.27 marca 2014
więcej »»»
Uchwała Nr XXXV/319/14 w sprawie rozpoznania skargi Pana Tomasza Zawiślaka.26 lutego 2014
więcej »»»
Uchwała Nr XXXV/318/14 w sprawie zmiany Statutu Gminy Sędziszów Młp.26 lutego 2014
więcej »»»
Uchwała Nr XXXV/317/14 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Sędziszów Małopolski i Gminą Ropczyce w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.26 lutego 2014
więcej »»»
Uchwała Nr XXXV/316/14 w sprawie zaopiniowania planu aglomeracji Sędziszów Małopolski.26 lutego 2014
więcej »»»
Uchwała Nr XXXV/315/14 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ustalonej ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Sędziszowie Młp., oznaczonej jako dz. nr 2830.26 lutego 2014
więcej »»»
Uchwała Nr XXXV/314/14 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015 r. 26 lutego 2014
więcej »»»
Uchwała nr XXXV/313/14 w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego.26 lutego 2014
więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  »»»  [50]
 

 
ilość odwiedzin: 330705

Telefon: (017) 2216 001 Fax: (017) 2216 313
e-mail: um@sedziszo w-mlp.pl    www.sedz iszow-mlp.pl

bip | ideo strona główna wstecz do góry