-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Uchwały Rady Miejskiej 

Prawo lokalne 
data publikacji: 04-05-2007 | 13:23
data ostatniej modyfikacji: 17-05-2017 | 10:08
wytworzył: Stanisława Początek
wprowadził: Stanisława Początek
Uchwała Nr XXXIV/331/17 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sędziszów Małopolski.
10 maja 2017

Uchwała Nr XXXIV/330/17 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sędziszów Małopolski na rok 2017 nr XXIX/272/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.
10 maja 2017

Uchwała Nr XXXIV/329/17 w sprawie określenia wysokości sumy, do której Burmistrz Sędziszowa Małopolskiego może samodzielnie zaciągać zobowiązania na udzielenie pomocy rzeczowej.
10 maja 2017

Uchwała Nr XXXIV/328/18 w sprawie przyjęcia od Województwa Podkarpackiego zadania publicznego oraz udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Podkarpackiego.
10 maja 2017

Uchwała Nr XXXIV/327/17 w sprawie określenia wysokości sumy, do której Burmistrz Sędziszowa Małopolskiego może samodzielnie zaciągać zobowiązania na udzielenie pomocy finansowej.
10 maja 2017

Uchwała Nr XXXIV/326/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu.
10 maja 2017

Uchwała Nr XXXIV/325/17 w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXII/313/17 Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
10 maja 2017

Uchwała Nr XXXIII/324/17 w sprawie nadania nazwy ulicy.
27 kwietnia 2017

Uchwała Nr XXXIII/323/17 w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Wolica Ługowa.
27 kwietnia 2017

Uchwała Nr XXXIII/322/17 w sprawie zgłoszenia sołectwa Wolica Ługowa do programu „Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2017-2020” raz zabezpieczenia środków na partycypację w Programie.
27 kwietnia 2017

Uchwała Nr XXXIII/321/17 w sprawie zmiany w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Sędziszów Małopolski na lata 2014-2025.
27 kwietnia 2017

Uchwała Nr XXXIII/320/17 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sędziszów Małopolski na rok 2017 nr XXIX/272/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.
27 kwietnia 2017

Uchwała Nr XXXIII/319/17 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego.
27 kwietnia 2017

Uchwała Nr XXXIII/318/17 w sprawie w sprawie zmian w Uchwale Nr XXX/296/17 Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
27 kwietnia 2017

Uchwała Nr XXXII/317/17 w sprawie nadania nazwy ulicy
30 marca 2017

Uchwała Nr XXXII/316/17 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności w Gminie Sędziszów Małopolski na rok 2017.
30 marca 2017

Uchwała Nr XXXII/315/17 w sprawie zmian w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziszowie Małopolskim.
30 marca 2017

Uchwała Nr XXXII/314/17 w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sędziszów Małopolski
30 marca 2017

Uchwała Nr XXXII/313/17 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 01 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.
30 marca 2017

Uchwała Nr XXXII/312/17 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie działki nr 632/14 położonej w Górze Ropczyckiej stanowiącej własność Agencji Nieruchomości Rolnych do zasobów komunalnych Gminy Sędziszów Małopolski.
30 marca 2017

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  »»»  [69]
Liczba odwiedzin: 444092

Telefon: (017) 2216 001 Fax: (017) 2216 313
e-mail: um@sedziszo w-mlp.pl    www.sedz iszow-mlp.pl

Realizacja: Ideo