-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Uchwały Rady Miejskiej 

Prawo lokalne 
data publikacji: 04-05-2007 | 13:23
data ostatniej modyfikacji: 05-07-2017 | 14:16
wytworzył: Stanisława Początek
wprowadził: Stanisława Początek
Uchwała Nr XXXVI/350/17 w sprawie zmiany Uchwały nr XV/127/12 Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim z dnia 15 marca 2012 roku w sprawie nadania nazwy ulicy.
29 czerwca 2017

Uchwała Nr XXXVI/349/17 w sprawie zmiany w Statucie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim.
29 czerwca 2017

Uchwała Nr XXXVI/348/17 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach jednego etatu, obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
29 czerwca 2017

Uchwała Nr XXXVI/347/17 w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych miasta Sędziszowa Małopolskiego.
29 czerwca 2017

Uchwała Nr XXXVI/346/17 w sprawie przyjęcia wieloletniego programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców gminy Sędziszów Małopolski 65+” na lata 2017 – 2020.
29 czerwca 2017

Uchwała Nr XXXVI/345/17 w sprawie zmiany „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sędziszów Małopolski” przyjętego i wdrożonego do realizacji Uchwałą Nr XIV/146/15 z dnia 30 grudnia 2015 r.
29 czerwca 2017

Uchwała Nr XXXVI/344/17 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/304/17 Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Sędziszów Małopolski na lata 2014–2025
29 czerwca 2017

Uchwała Nr XXXVI/343/17 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sędziszów Małopolski na rok 2017 nr XXIX/272/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.
29 czerwca 2017

Uchwała Nr XXXVI/342/17 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Sędziszów Małopolski do realizacji projektu pn. „Akademia Wesołego Przedszkolaka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020
29 czerwca 2017

Uchwała Nr XXXVI/341/17 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sędziszów Małopolski.
29 czerwca 2017

Uchwała Nr XXXVI/340/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego.
29 czerwca 2017

Uchwała Nr XXXV/339/17 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości w użytkowanie w trybie bezprzetargowym.
14 czerwca 2017

Uchwała Nr XXXV/338/17 w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy Sędziszów Małopolski w zakresie dożywiania na lata 2017 – 2020”.
14 czerwca 2017

Uchwała Nr XXXV/337/17 w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/127/04 Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
14 czerwca 2017

Uchwała Nr XXXV/336/17 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2016 w miejscowości Sędziszów Małopolski.
14 czerwca 2017

Uchwała Nr XXXV/335/17 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sędziszów Małopolski na rok 2017 nr XXIX/272/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.
14 czerwca 2017

Uchwała Nr XXXV/334/17 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sędziszów Małopolski.
14 czerwca 2017

Uchwała Nr XXXV/333/17 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Sędziszowa Młp. za 2016 r.
14 czerwca 2017

Uchwała Nr XXXV/332/17 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 r.
14 czerwca 2017

Uchwała Nr XXXIV/331/17 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sędziszów Małopolski.
10 maja 2017

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  »»»  [70]
Liczba odwiedzin: 452528

Telefon: (017) 2216 001 Fax: (017) 2216 313
e-mail: um@sedziszo w-mlp.pl    www.sedz iszow-mlp.pl

Realizacja: Ideo