-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Uchwały Rady Miejskiej 

Prawo lokalne 
data publikacji: 04-05-2007 | 13:23
data ostatniej modyfikacji: 09-06-2015 | 15:07
wytworzył: Stanisława Początek
wprowadził: Stanisława Początek
Uchwała Nr VII/70/15 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu pomieszczeń położonych w Domu Ludowym w Wolicy Piaskowej.
03 czerwca 2015

Uchwała Nr VII/69/15 w sprawie przyjęcia zasad udzielania, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu rozliczania dotacji celowej dla spółek wodnych działających na terenie gminy Sędziszów Małopolski
03 czerwca 2015

Uchwała Nr VII/68/15 w sprawie uchylenia uchwały Nr V/27/15 Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie potwierdzenia udziału w Podkarpackim Programie Odnowy Wsi na lata 2011 – 2016 oraz zgłoszenia udziału sołectwa Szkodna.
03 czerwca 2015

Uchwała Nr VII/67/15 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa własności nieruchomości położonej w Czarnej Sędziszowskiej na rzecz Gminy Sędziszów Małopolski od Agencji Nieruchomości Rolnych.
03 czerwca 2015

Uchwała Nr VII/66/15 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sędziszów Małopolski.
03 czerwca 2015

Uchwała Nr VII/65/12 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie Gminy na 2015 r.
03 czerwca 2015

Uchwała Nr VII/64/15 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sędziszów Małopolski na rok 2015 nr IV/13/15 z dnia 27 stycznia 2015 r.
03 czerwca 2015

Uchwała Nr VII/63/15 w sprawie pomocy rzeczowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego.
03 czerwca 2015

Uchwała Nr VII/62/15 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego.
03 czerwca 2015

Uchwała Nr VII/61/15 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Sędziszowa Młp. za 2014 r.
03 czerwca 2015

Uchwała Nr VII/60/15 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok.
03 czerwca 2015

Uchwała Nr VII/59/15 w sprawie uchwalenia „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Sędziszów Małopolski”
03 czerwca 2015

Uchwała Nr VI/58/15 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zagorzyce Górne.
23 kwietnia 2015

Uchwała Nr VI/57/15 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zagorzyce Dolne.
23 kwietnia 2015

Uchwała Nr VI/56/15 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wolica Piaskowa.
23 kwietnia 2015

Uchwała Nr VI/55/15 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wolica Ługowa.
23 kwietnia 2015

Uchwała Nr VI/54/15 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Szkodna.
23 kwietnia 2015

Uchwała Nr VI/53/15 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ruda.
23 kwietnia 2015

Uchwała Nr VI/52/15 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Krzywa.
23 kwietnia 2015

Uchwała Nr VI/51/15 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Klęczany.
23 kwietnia 2015

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  »»»  [56]
Liczba odwiedzin: 373894

Telefon: (017) 2216 001 Fax: (017) 2216 313
e-mail: um@sedziszo w-mlp.pl    www.sedz iszow-mlp.pl

Realizacja: Ideo