-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Uchwały Rady Miejskiej 

Prawo lokalne 
data publikacji: 04-05-2007 | 13:23
data ostatniej modyfikacji: 27-03-2018 | 09:38
wytworzył: Stanisława Początek
wprowadził: Stanisława Początek
Uchwała Nr XLVIII/469/18 w sprawie podziału Gminy Sędziszów Małopolski na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
19 marca 2018

Uchwała Nr XLVIII/468/18 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Sędziszów
19 marca 2018

Uchwała Nr XLVIII/467/18 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Sędziszów Małopolski
19 marca 2018

Uchwała Nr XLVIII/466/18 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Sędziszowie Małopolskim, oznaczonej jako działka nr 678/23 za cenę wyższą niż ustalona w operacie szacunkowym.
19 marca 2018

Uchwała Nr XLVIII/465/18 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic Gminy Sędziszów Małopolski.
19 marca 2018

Uchwała Nr XLVIII/464/18 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia zobowiązania wekslowego przez Gminę Sędziszów Małopolski wsparcia przyznanego przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Rzeszowie, w ramach projektu „ROWES
19 marca 2018

Uchwała Nr XLVIII/463/18 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sędziszów Małopolski.
19 marca 2018

Uchwała Nr XLVIII/462/18 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sędziszów Małopolski na rok 2018 nr XLIV/427/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.
19 marca 2018

Uchwała Nr XLVIII/461/18 w sprawie utworzenia Spółdzielni Socjalnej, w ramach wsparcia finansowego projektu „ROWES – szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II”.
19 marca 2018

Uchwała Nr XLVII/460/18 w sprawie powołania Honorowego Komitetu Obchodów w Gminie Sędziszów Małopolski 100 – Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.
28 lutego 2018

Uchwała Nr XLVI/459/18 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Sędziszów Małopolski na rok 2018.
26 lutego 2018

Uchwała Nr XLVI/458/18 w sprawie „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Sędziszów Małopolski na lata 2017 2020”.
26 lutego 2018

Uchwała Nr XLVI/457/18 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany granic Gminy Sędziszów Małopolski.
26 lutego 2018

Uchwała Nr XLVI/456/18 w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zmianę granic miasta Sędziszów Małopolski.
26 lutego 2018

Uchwała Nr XLVI/455/18 w sprawie podziału Gminy Sędziszów Małopolski na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
26 lutego 2018

Uchwała Nr XLVI/454/18 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sędziszów Małopolski.
26 lutego 2018

Uchwała Nr XLVI/453/18 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sędziszów Małopolski na rok 2018 nr XLIV/427/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.
26 lutego 2018

Uchwała Nr XLVI/452/18 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie Gminy na 2018 r.
26 lutego 2018

Uchwała Nr XLVI/451/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.
26 lutego 2018

Uchwała Nr XLV/450/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2015 w miejscowości Borek Wielki – etap I.
29 stycznia 2018

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  »»»  [76]
Liczba odwiedzin: 485633

Telefon: (017) 2216 001 Fax: (017) 2216 313
e-mail: um@sedziszo w-mlp.pl    www.sedz iszow-mlp.pl

Realizacja: Ideo