-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Uchwały Rady Miejskiej 

Prawo lokalne 
data publikacji: 04-05-2007 | 13:23
data ostatniej modyfikacji: 18-11-2015 | 11:34
wytworzył: Stanisława Początek
wprowadził: Stanisława Początek
Uchwała Nr XII/121/15 w sprawie przyjęcia części zadania od Województwa Podkarpackiego z zakresu dróg publicznych.
16 listopada 2015

Uchwała Nr XII/120/15 w sprawie zmiany w Uchwale Nr XXIII/206/13 Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp. z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.
16 listopada 2015

Uchwała Nr XII/119/15 w sprawie uchwalenia II zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2008 terenu osiedla mieszkaniowego w Sędziszowie Młp. przy ul. Wesołej.
16 listopada 2015

Uchwała Nr XII/118/15 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 5/2014 w miejscowości Krzywa.
16 listopada 2015

Uchwała Nr XII/117/15 w sprawie uchwalenia VI, VII i VIII zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Sędziszów Małopolski.
16 listopada 2015

Uchwała Nr XI/116/15 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości przez Gminę Sędziszów Małopolski oraz obciążenie nieruchomości służebnością gruntową
29 października 2015

Uchwała Nr XI/115/15 w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Sędziszów Małopolski na lata 2014 – 2025.
29 października 2015

Uchwała Nr XI/114/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia III zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2008 terenu osiedla mieszkaniowego w Sędziszowie Młp. przy ul. Wesołej.
29 października 2015

Uchwała Nr XI/113/15 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/235/13 Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sędziszów Młp.
29 października 2015

Uchwała Nr XI/112/15 w sprawie wyboru ławników na kadencję od 2016 r. – 2019 r.
29 października 2015

Uchwała Nr XI/111/15 w sprawie nadawania honorowych tytułów i wyróżnień Miasta oraz Gminy Sędziszów Małopolski.
29 października 2015

Uchwała Nr XI/110/15 w sprawie woli nadania imienia sali widowiskowo-kinowej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Sędziszowie Młp.
29 października 2015

Uchwała Nr XI/109/15 w sprawie rozpoczęcia procedury obwołania Najświętszej Maryi Panny – Pani Sędziszowskiej Patronką Sędziszowa Małopolskiego.
29 października 2015

Uchwała Nr XI/108/15 w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
29 października 2015

Uchwała Nr XI/107/15 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie Gminy na 2015 r.
29 października 2015

Uchwała Nr XI/106/15 w sprawie zmiany uchwały nr VI/30/15 Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie Gminy na 2015 r.
29 października 2015

Uchwała Nr XI/105/15 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sędziszów Małopolski.
29 października 2015

Uchwała Nr XI/104/15 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sędziszów Małopolski na rok 2015 nr IV/13/15 z dnia 27 stycznia 2015 r.
29 października 2015

Uchwała Nr XI/103/15 w sprawie zmiany uchwały nr VII/62/15 Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.
29 października 2015

Uchwała Nr XI/102/15 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego.
29 października 2015

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  »»»  [59]
Liczba odwiedzin: 389247

Telefon: (017) 2216 001 Fax: (017) 2216 313
e-mail: um@sedziszo w-mlp.pl    www.sedz iszow-mlp.pl

Realizacja: Ideo