-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Uchwały Rady Miejskiej 

Prawo lokalne 
data publikacji: 04-05-2007 | 13:23
data ostatniej modyfikacji: 23-02-2017 | 11:16
wytworzył: Stanisława Początek
wprowadził: Stanisława Początek
Uchwała Nr XXX/303/17 w sprawie zmian w gminnym Programie Polityki Zdrowotnej pn. „Profilaktyka próchnicy zębów u dzieci w wieku 12 i 13 lat zamieszkałych na terenie Gminy Sędziszów Małopolski na lata 2017 - 2020”.
20 lutego 2017

Uchwała Nr XXX/302/17 w sprawie zmiany Statutu Gminy Sędziszów Młp.
20 lutego 2017

Uchwała Nr XXX/301/17 w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Sędziszów Małopolski na lata 2016-2032”.
20 lutego 2017

Uchwała Nr XXX/300/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia XI zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Sędziszów Małopolski.
20 lutego 2017

Uchwała Nr XXX/299/17 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości w użytkowanie.
20 lutego 2017

Uchwała Nr XXX/298/17 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej pomiędzy Gminami: Grębów, Jasienica Rosielna, Majdan Królewski, Markowa, Niwiska, Ostrów, Sędziszów Małopolski w celu wspólnej realizacji projektu pn. „Rozwój OZE w gminach
20 lutego 2017

Uchwała Nr XXX/297/17 w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
20 lutego 2017

Uchwała Nr XXX/296/17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
20 lutego 2017

Uchwała Nr XXX/295/17 w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok
20 lutego 2017

Uchwała Nr XXX/294/17 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sędziszów Małopolski.
20 lutego 2017

Uchwała Nr XXX/293/17 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sędziszów Małopolski na rok 2017 nr XXIX/272/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.
20 lutego 2017

Uchwała Nr XXX/292/17 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
20 lutego 2017

Uchwała Nr XXX/291/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.
20 lutego 2017

Uchwała Nr XXX/290/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego.
20 lutego 2017

Uchwała Nr XXX/289/17 w sprawie nadania wyróżnienia ZASŁUŻONY DLA ZIEMI SĘDZISZOWSKIEJ
20 lutego 2017

Uchwała Nr XXX/288/17 w sprawie nadania wyróżnienia ZASŁUŻONY DLA ZIEMI SĘDZISZOWSKIEJ
20 lutego 2017

Uchwała Nr XXX/287/17 w sprawie nadania wyróżnienia ZASŁUŻONY DLA ZIEMI SĘDZISZOWSKIEJ
20 lutego 2017

Uchwała Nr XXX/286/17 w sprawie nadania wyróżnienia ZASŁUŻONY DLA ZIEMI SĘDZISZOWSKIEJ
20 lutego 2017

Uchwała Nr XXX/285/17 w sprawie nadania wyróżnienia ZASŁUŻONY DLA ZIEMI SĘDZISZOWSKIEJ
20 lutego 2017

Uchwała Nr XXX/284/17 w sprawie nadania tytułu HONOROWY OBYWATEL MIASTA SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI
20 lutego 2017

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  »»»  [68]
Liczba odwiedzin: 435287

Telefon: (017) 2216 001 Fax: (017) 2216 313
e-mail: um@sedziszo w-mlp.pl    www.sedz iszow-mlp.pl

Realizacja: Ideo