-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Uchwały Rady Miejskiej 

Prawo lokalne 
data publikacji: 04-05-2007 | 13:23
data ostatniej modyfikacji: 30-05-2016 | 14:37
wytworzył: Stanisława Początek
wprowadził: Stanisława Początek
Uchwała Nr XX/207/16 w sprawie przyjęcia zmian w „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Góra Ropczycka”.
24 maja 2016

Uchwała Nr XX/206/16 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Sędziszów Młp., warunków i zasad korzystania z nich.
24 maja 2016

Uchwała Nr XX/205/16 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 4/2014 w miejscowości Boreczek.
24 maja 2016

Uchwała Nr XX/204/16 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 3/2014 w miejscowości Czarna Sędziszowska.
24 maja 2016

Uchwała Nr XX/203/16 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 2/2014 w miejscowości Czarna Sędziszowska.
24 maja 2016

Uchwała Nr XX/202/16 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2014 w miejscowości Czarna Sędziszowska.
24 maja 2016

Uchwała Nr XX/201/16 w sprawie zatwierdzenia diagnozy dotyczącej potrzeb edukacyjnych szkół w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie
24 maja 2016

Uchwała Nr XX/200/16 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Sędziszów Małopolski w charakterze partnera do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX
24 maja 2016

Uchwała Nr XX/199/16 w sprawie określenia zasad i trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Sędziszów Małopolski na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków z terenu Gminy
24 maja 2016

Uchwała Nr XX/198/16 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sędziszów Małopolski na rok 2016 nr XIV/140/15 z dnia 30 grudnia 2015 r.
24 maja 2016

Uchwała Nr XX/197/16 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego.
24 maja 2016

Uchwała Nr XX/196/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego.
24 maja 2016

Uchwała Nr XX/195/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.
24 maja 2016

Uchwała Nr XIX/194/16 w sprawie współdziałania z Gminą Świlcza w zakresie przebudowy drogi Klęczany-Dąbrowa.
15 kwietnia 2016

Uchwała Nr XIX/193/16 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sędziszów Małopolski na rok 2016 nr XIV/140/15 z dnia 30 grudnia 2015 r.
15 kwietnia 2016

Uchwała Nr XIX/192/16 w sprawie zmiany uchwały nr V/25/15 Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie Gminy na 2015 r.
15 kwietnia 2016

Uchwała Nr XIX/191/16 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.
15 kwietnia 2016

Uchwała Nr XIX/190/16 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie Gminy na 2016 rok.
15 kwietnia 2016

Uchwała Nr XIX/189/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.
15 kwietnia 2016

Uchwała Nr XIX/188/16 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie Gminy na 2016 rok.
15 kwietnia 2016

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  »»»  [63]
Liczba odwiedzin: 408213

Telefon: (017) 2216 001 Fax: (017) 2216 313
e-mail: um@sedziszo w-mlp.pl    www.sedz iszow-mlp.pl

Realizacja: Ideo