-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Uchwały Rady Miejskiej 

Prawo lokalne 
data publikacji: 04-05-2007 | 13:23
data ostatniej modyfikacji: 20-07-2015 | 14:07
wytworzył: Stanisława Początek
wprowadził: Stanisława Początek
Uchwała Nr IX/88/15 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Szpitalu Powiatowym i Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Sędziszowie Młp. oraz Domu Pomocy Społecznej w Rudzie w celu przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum.
14 lipca 2015

Uchwała Nr IX/87/15 w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
14 lipca 2015

Uchwała Nr IX/86/15 w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej.
14 lipca 2015

Uchwała Nr IX/85/15 w sprawie przystąpienia Gminy Sędziszów Małopolski do Stowarzyszenia pod nazwą „Unia Miasteczek Polskich”.
14 lipca 2015

Uchwała Nr IX/84/15 w sprawie zmiany w Strategii Rozwoju Gminy Sędziszów Młp. na lata 2014 – 2020.
14 lipca 2015

Uchwała Nr IX/83/15 w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziszowie Młp.
14 lipca 2015

Uchwała Nr IX/82/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 3/2015 w miejscowości Sędziszów Małopolski.
14 lipca 2015

Uchwała Nr IX/81/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia X zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Sędziszów Małopolski.
14 lipca 2015

Uchwała Nr IX/80/15 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie Gminy na 2015 rok.
14 lipca 2015

Uchwała Nr IX/79/15 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sędziszów Małopolski.
14 lipca 2015

Uchwała Nr IX/78/15 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sędziszów Małopolski na rok 2015 nr IV/13/15 z dnia 27 stycznia 2015 r.
14 lipca 2015

Uchwała Nr IX/77/15 w sprawie udzielania pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadań publicznych.
14 lipca 2015

Uchwała Nr IX/76/15 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego.
14 lipca 2015

Uchwała Nr IX/75/15 w sprawie zmiany uchwały nr VII/62/15 Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim z dnia 3 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.
14 lipca 2015

Uchwała Nr IX/74/15 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w ramach Samorządowego Programu Pożyczkowego Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej
14 lipca 2015

Uchwała Nr VIII/73/15 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sędziszów Małopolski.
30 czerwca 2015

Uchwała Nr VIII/72/15 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sędziszów Małopolski na rok 2015 nr IV/13/15 z dnia 27 stycznia 2015 r.
30 czerwca 2015

Uchwała Nr VIII/71/15 zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim Nr XXII/191/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego.
30 czerwca 2015

Uchwała Nr VII/70/15 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu pomieszczeń położonych w Domu Ludowym w Wolicy Piaskowej.
03 czerwca 2015

Uchwała Nr VII/69/15 w sprawie przyjęcia zasad udzielania, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu rozliczania dotacji celowej dla spółek wodnych działających na terenie gminy Sędziszów Małopolski
03 czerwca 2015

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  »»»  [57]
Liczba odwiedzin: 379822

Telefon: (017) 2216 001 Fax: (017) 2216 313
e-mail: um@sedziszo w-mlp.pl    www.sedz iszow-mlp.pl

Realizacja: Ideo