-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Uchwały Rady Miejskiej 

Prawo lokalne 
data publikacji: 04-05-2007 | 13:23
data ostatniej modyfikacji: 06-02-2018 | 13:18
wytworzył: Stanisława Początek
wprowadził: Stanisława Początek
Uchwała Nr XLV/450/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2015 w miejscowości Borek Wielki – etap I.
29 stycznia 2018

Uchwała Nr XLV/449/18 w sprawie uchwalenia IX i X zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Sędziszów Małopolski.
29 stycznia 2018

Uchwała Nr XLV/448/18 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Sędziszów Małopolski oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania tych dotacji
29 stycznia 2018

Uchwała Nr XLV/447/18 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
29 stycznia 2018

Uchwała Nr XLV/446/18 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sędziszów Małopolski.
29 stycznia 2018

Uchwała Nr XLV/445/18 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sędziszów Małopolski na rok 2018 nr XLIV/427/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.
29 stycznia 2018

Uchwała Nr XLV/444/18 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
29 stycznia 2018

Uchwała Nr XLV/443/18 w sprawie zmiany w uchwale Nr XLIV/433/17 Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim z dnia 28 grudnia 2017 r.
29 stycznia 2018

Uchwała Nr XLV/442/18 w sprawie wskazania osób do Rady Seniorów w Sędziszowie Małopolskim.
29 stycznia 2018

Uchwała Nr XLV/441/18 w sprawie nadania wyróżnienia ZASŁUŻONY DLA ZIEMI SĘDZISZOWSKIEJ Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Sędziszowie Małopolskim.
29 stycznia 2018

Uchwała Nr XLV/440/18 w sprawie nadania wyróżnienia ZASŁUŻONY DLA ZIEMI SĘDZISZOWSKIEJ prof. Stanisławowi Wiśniewskiemu.
29 stycznia 2018

Uchwała Nr XLV/439/18 w sprawie nadania wyróżnienia ZASŁUŻONY DLA ZIEMI SĘDZISZOWSKIEJ ks. Janowi Wołkowi Wacławskiemu.
29 stycznia 2018

Uchwała Nr XLV/438/18 w sprawie nadania tytułu HONOROWY OBYWATEL MIASTA SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI ks. Pawłowi Sapeckiemu.
29 stycznia 2018

Uchwała Nr XLIV/437/17 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Sędziszów Małopolski oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania tych dotacji
28 grudnia 2017

Uchwała Nr XLIV/436/17 w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/268/16 Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego.
28 grudnia 2017

Uchwała Nr XLIV/435/17 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Sędziszowie Małopolskim, oznaczonej jako działka nr 678/23 za cenę wyższą niż ustalona w operacie szacunkowym.
28 grudnia 2017

Uchwała Nr XLIV/434/17 w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet dla sołtysów oraz przewodniczących zarządów osiedli.
28 grudnia 2017

Uchwała Nr XLIV/433/17 w sprawie wzniesienia pomnika upamiętniającego 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości.
28 grudnia 2017

Uchwała Nr XLIV/432/17 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sędziszów Małopolski.
28 grudnia 2017

Uchwała Nr XLIV/431/17 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sędziszów Małopolski na rok 2017 nr XXIX/272/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.
28 grudnia 2017

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  »»»  [75]
Liczba odwiedzin: 479822

Telefon: (017) 2216 001 Fax: (017) 2216 313
e-mail: um@sedziszo w-mlp.pl    www.sedz iszow-mlp.pl

Realizacja: Ideo