ires BIP - biuletyn informacji publicznej
  Drukuj strone
Organy Gminy
Prawo lokalne
Budżet
Podatki
Statut Gminy
Uchwały Rady Miejskiej
Akty prawa miejscowego
Strategia rozwoju
Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami
Pogram usuwania azbestu na terenie gminy Sędziszów Małopolski
Gminny program opieki nad zabytkami Gminy Sędziszów Małopolski
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
Urząd
ISO 9001:2008
Jednostki gminne
Jednostki pomocnicze
Zamowienia publiczne
Zamówienia poniżej 30 000 euro
Oferty inwestycyjne
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Oświadczenia majątkowe
Rejestr zmian
Statystyki
Archiwum
Redakcja
Instrukcja obsługi BIP
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
Konsultacje społeczne
WYBORY PREZYDENTA RP
WYBORY DO IZB ROLNICZNYCH 2015 

Uchwały Rady Miejskiej 

Prawo lokalne 
 
data publikacji: 04-05-2007 | 13:23
data ostatniej modyfikacji: 06-02-2015 | 08:38
wytworzył: Stanisława Początek
wprowadził: Stanisława Początek
Uchwała Nr IV/21/15 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Sędziszów Małopolski.27 stycznia 2015
więcej »»»
Uchwała Nr IV/20/15 w sprawie wskazania radnych Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim do komisji mieszkaniowej.27 stycznia 2015
więcej »»»
Uchwała Nr IV/19/15 w sprawie ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Sędziszów Młp.27 stycznia 2015
więcej »»»
Uchwała Nr IV/18/15 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok.27 stycznia 2015
więcej »»»
Uchwała Nr IV/17/15 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 r.27 stycznia 2015
więcej »»»
Uchwała Nr IV/16/15 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Sędziszów Małopolski.27 stycznia 2015
więcej »»»
Uchwała Nr IV/15/15 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sędziszów Małopolski.27 stycznia 2015
więcej »»»
Uchwała Nr IV/14/15 w sprawie zmiany zakresu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.27 stycznia 2015
więcej »»»
Uchwała budżetowa Gminy Sędziszów Małopolski Nr IV/13/1527 stycznia 2015
więcej »»»
Uchwała Nr IV/12/15 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miastem Rzeszów.27 stycznia 2015
więcej »»»
Uchwała Nr IV/11/15 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.27 stycznia 2015
więcej »»»
Uchwała Nr III/10/14 w sprawie powołania członków stałych komisji Rady Miejskiej.30 grudnia 2014
więcej »»»
Uchwała Nr III/9/14 w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej.30 grudnia 2014
więcej »»»
Uchwała Nr III/8/14 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego.30 grudnia 2014
więcej »»»
Uchwała Nr III/7/14 w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego.30 grudnia 2014
więcej »»»
Uchwała Nr III/6/14 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sędziszów Małopolski na rok 2014 nr XXXIV/295/14 z dnia 30 stycznia 2014 r.30 grudnia 2014
więcej »»»
Uchwała Nr III/5/14 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sędziszów Małopolski na rok 2014 nr XXXIV/295/14 z dnia 30 stycznia 2014 r.30 grudnia 2014
więcej »»»
Uchwała Nr II/4/14 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Sędziszów Młp. z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok.08 grudnia 2014
więcej »»»
Uchwała Nr II/3/14 sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sędziszów Małopolski na rok 2014 nr XXXIV/295/14 z dnia 30 stycznia 2014 r.08 grudnia 2014
więcej »»»
Uchwała Nr II/2/14 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej 08 grudnia 2014
więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  »»»  [54]
 

 
ilość odwiedzin: 365345

Telefon: (017) 2216 001 Fax: (017) 2216 313
e-mail: um@sedziszo w-mlp.pl    www.sedz iszow-mlp.pl

bip | ideo strona główna wstecz do góry