ires BIP - biuletyn informacji publicznej
  Drukuj strone
Organy Gminy
Prawo lokalne
Budżet
Podatki
Statut Gminy
Uchwały Rady Miejskiej
Akty prawa miejscowego
Strategia rozwoju
Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami
Pogram usuwania azbestu na terenie gminy Sędziszów Małopolski
Gminny program opieki nad zabytkami Gminy Sędziszów Małopolski
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
Urząd
ISO 9001:2008
Jednostki gminne
Jednostki pomocnicze
Zamowienia publiczne
Zamówienia poniżej 30 000 euro
Oferty inwestycyjne
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Oświadczenia majątkowe
Rejestr zmian
Statystyki
Archiwum
Redakcja
Instrukcja obsługi BIP
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 

Uchwały Rady Miejskiej 

Prawo lokalne 
 
data publikacji: 04-05-2007 | 13:23
data ostatniej modyfikacji: 06-10-2014 | 14:54
wytworzył: Stanisława Początek
wprowadził: Stanisława Początek
Uchwała Nr XL/377/14 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Szpitalu Powiatowym i Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Sędziszowie Młp. oraz w Domu Pomocy Społecznej w Rudzie w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach do organów jednostek 26 września 2014
więcej »»»
Uchwała Nr XL/376/14 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie prawa własności nieruchomości położonej w Rudzie na rzecz Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.26 września 2014
więcej »»»
Uchwała Nr XL/375/14 w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Będziemyśl.26 września 2014
więcej »»»
Uchwała Nr XL/374/14 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sędziszów Małopolski na rok 2014 nr XXXIV/295/14 z dnia 30 stycznia 2014 r. 26 września 2014
więcej »»»
Uchwała Nr XL/373/14 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.26 września 2014
więcej »»»
Uchwała Nr XXXIX/372/14 sprawie rozpoznania skargi 12 sierpnia 2014
więcej »»»
Uchwała Nr XXXIX/371/14 w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego.12 sierpnia 2014
więcej »»»
Uchwała Nr XXXIX/370/14 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sędziszów Małopolski12 sierpnia 2014
więcej »»»
Uchwała Nr XXXIX/369/14 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sędziszów Małopolski na rok 2014 nr XXXIV/295/14 z dnia 30 stycznia 2014 r.12 sierpnia 2014
więcej »»»
Uchwała Nr XXXIX/368/14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Sędziszów Małopolski.12 sierpnia 2014
więcej »»»
Uchwała Nr XXXVIII/367/14 w sprawie uchylenia uchwały własnej Nr XXXVII/347/14 z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie wyrażenie zgody na zawarcie z Gminą Ropczyce porozumienia w sprawie wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówien12 czerwca 2014
więcej »»»
Uchwała Nr XXXVIII/366/14 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.12 czerwca 2014
więcej »»»
Uchwała Nr XXXVIII/365/14 w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.12 czerwca 2014
więcej »»»
Uchwała Nr XXXVIII/364/14 w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/177/12 Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów kom.12 czerwca 2014
więcej »»»
Uchwała Nr XXXVIII/363/14 w sprawie zmiany w Regulaminie utrzymania czystości i porządku w Gminie Sędziszów Małopolski.12 czerwca 2014
więcej »»»
Uchwała Nr XXXVIII/362/14 w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków.12 czerwca 2014
więcej »»»
Uchwała Nr XXXVIII/361/14 w sprawie wstępnej lokalizacji nowego przystanku autobusowej komunikacji publicznej przy drodze powiatowej nr 1333R Czarna Sędziszowska – Bratkowice – Miłocin w miejscowości Czarna Sędziszowska.12 czerwca 2014
więcej »»»
Uchwała Nr XXXVIII/360/14 w sprawie ustalenia zasad korzystania z placów zabaw i terenów rekreacyjnych stanowiących własność Gminy Sędziszów Małopolski.12 czerwca 2014
więcej »»»
Uchwała Nr XXXVIII/359/14 uchwały w sprawie przedłużenia okresu realizacji projektu pt. „Wszystkiego co naprawdę trzeba wiedzieć nauczyłem się w przedszkolu” (R.Fulghum) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.12 czerwca 2014
więcej »»»
Uchwała Nr XXXVIII/358/14 w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego.12 czerwca 2014
więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  »»»  [52]
 

 
ilość odwiedzin: 346214

Telefon: (017) 2216 001 Fax: (017) 2216 313
e-mail: um@sedziszo w-mlp.pl    www.sedz iszow-mlp.pl

bip | ideo strona główna wstecz do góry