-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Uchwały Rady Miejskiej 

Prawo lokalne 
data publikacji: 04-05-2007 | 13:23
data ostatniej modyfikacji: 06-12-2016 | 12:24
wytworzył: Stanisława Początek
wprowadził: Stanisława Początek
Uchwała Nr XXVII/264/16 w sprawie rozpoznania skargi Pani , Pana i Pana
28 listopada 2016

Uchwała Nr XXVII/263/16 w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drogach powiatowych na terenie Miasta i Gminy Sędziszów Małopolski.
28 listopada 2016

Uchwała Nr XXVII/262/16 w sprawie przyjęcia do realizacji gminnego Programu Polityki Zdrowotnej pn. „Profilaktyka próchnicy zębów u dzieci w wieku 12 i 13 lat zamieszkałych na terenie Gminy Sędziszów Małopolski na lata 2017 – 2020”.
28 listopada 2016

Uchwała Nr XXVII/261/16 w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.
28 listopada 2016

Uchwała Nr XXVII/260/16 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Sędziszów Małopolski.
28 listopada 2016

Uchwała Nr XXVII/259/16 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
28 listopada 2016

Uchwała Nr XXVII/258/16 w sprawie zmiany nazwy Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Sędziszów Młp. w Sędziszowie Małopolskim oraz zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla gminnych jednostek organizacyjnych.
28 listopada 2016

Uchwała Nr XXVII/257/16 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie Gminy na 2016 r.
28 listopada 2016

Uchwała Nr XXVII/256/16 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sędziszów Małopolski.
28 listopada 2016

Uchwała Nr XXVII/255/16 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sędziszów Małopolski na rok 2016 nr XIV/140/15 z dnia 30 grudnia 2015 r.
28 listopada 2016

Uchwała Nr XXVII/254/16 w sprawie uchylenia uchwały Nr XX/196/16 Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego.
28 listopada 2016

Uchwała Nr XXVII/253/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.
28 listopada 2016

Uchwała Nr XXVI/252/16 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Sędziszów Młp. z organizacjami pozarządowymi na 2017 r.
27 października 2016

Uchwała Nr XXVI/251/16 w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na 2016 r.
27 października 2016

Uchwała Nr XXVI/250/16 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2015 w miejscowości Borek Wielki.
27 października 2016

Uchwała Nr XXVI/249/16 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Sędziszów Małopolski na lata 2014 – 2025” w ramach konkursu dotacji na działania wspierające gminy.
27 października 2016

Uchwała Nr XXVI/248/16 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie Gminy na 2016 r.
27 października 2016

Uchwała Nr XXVI/247/16 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sędziszów Małopolski.
27 października 2016

Uchwała Nr XXVI/246/16 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sędziszów Małopolski na rok 2016 nr XIV/140/15 z dnia 30 grudnia 2015 r.
27 października 2016

Uchwała Nr XXVI/245/16 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do porozumienia z Gminą Miastem Rzeszów.
27 października 2016

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  »»»  [66]
Liczba odwiedzin: 423088

Telefon: (017) 2216 001 Fax: (017) 2216 313
e-mail: um@sedziszo w-mlp.pl    www.sedz iszow-mlp.pl

Realizacja: Ideo