-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Uchwały Rady Miejskiej 

Prawo lokalne 
data publikacji: 04-05-2007 | 13:23
data ostatniej modyfikacji: 15-02-2017 | 13:48
wytworzył: Stanisława Początek
wprowadził: Stanisława Początek
Uchwała Nr XXIX/282/16 w sprawie uzupełnienia składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim.
29 grudnia 2016

Uchwała Nr XXIX/281/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Sędziszów Małopolski na lata 2014-2025.
29 grudnia 2016

Uchwała Nr XXIX/280/16 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
29 grudnia 2016

Uchwała Nr XXIX/279/16 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/191/16 Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim z dnia 15 kwietnia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.
29 grudnia 2016

Uchwała Nr XXIX/278/16 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie Gminy na 2016 r.
29 grudnia 2016

Uchwała Nr XXIX/277/16 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sędziszów Małopolski.
29 grudnia 2016

Uchwała Nr XXIX/276/16 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sędziszów Małopolski na rok 2016 nr XIV/140/15 z dnia 30 grudnia 2015 r.
29 grudnia 2016

Uchwała Nr XXIX/275/16 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.
29 grudnia 2016

Uchwała Nr XXIX/274/16 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 r.
29 grudnia 2016

Uchwała Nr XXIX/273/16 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sędziszów Małopolski.
29 grudnia 2016

Uchwała budżetowa Gminy Sędziszów Małopolski na rok 2017 Nr XXIX/272/16.
29 grudnia 2016

Uchwała Nr XXIX/271/16 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miastem Rzeszów.
29 grudnia 2016

Uchwała Nr XXIX/270/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.
29 grudnia 2016

Uchwała Nr XXIX/269/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego.
29 grudnia 2016

Uchwała Nr XXIX/268/16 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego.
29 grudnia 2016

Uchwała Nr XXVIII/267/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 1/2016 w Sędziszowie Młp.
07 grudnia 2016

Uchwała Nr XXVIII/266/16 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sędziszów Małopolski na rok 2016 nr XIV/140/15 z dnia 30 grudnia 2015 r.
07 grudnia 2016

"Uchwała Nr XXVIII/265/16 w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
07 grudnia 2016

Uchwała Nr XXVII/264/16 w sprawie rozpoznania skargi Pani , Pana i Pana
28 listopada 2016

Uchwała Nr XXVII/263/16 w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drogach powiatowych na terenie Miasta i Gminy Sędziszów Małopolski.
28 listopada 2016

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  »»»  [67]
Liczba odwiedzin: 430266

Telefon: (017) 2216 001 Fax: (017) 2216 313
e-mail: um@sedziszo w-mlp.pl    www.sedz iszow-mlp.pl

Realizacja: Ideo