ires BIP - biuletyn informacji publicznej
  Drukuj strone
Organy Gminy
Prawo lokalne
Budżet
Podatki
Statut Gminy
Uchwały Rady Miejskiej
Akty prawa miejscowego
Strategia rozwoju
Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami
Pogram usuwania azbestu na terenie gminy Sędziszów Małopolski
Gminny program opieki nad zabytkami Gminy Sędziszów Małopolski
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
Urząd
ISO 9001:2008
Jednostki gminne
Jednostki pomocnicze
Zamowienia publiczne
Zamówienia poniżej 30 000 euro
Oferty inwestycyjne
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Oświadczenia majątkowe
Rejestr zmian
Statystyki
Archiwum
Redakcja
Instrukcja obsługi BIP
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 

Uchwały Rady Miejskiej 

Prawo lokalne 
 
data publikacji: 04-05-2007 | 13:23
data ostatniej modyfikacji: 09-01-2015 | 13:02
wytworzył: Stanisława Początek
wprowadził: Stanisława Początek
Uchwała Nr III/10/14 w sprawie powołania członków stałych komisji Rady Miejskiej.30 grudnia 2014
więcej »»»
Uchwała Nr III/9/14 w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej.30 grudnia 2014
więcej »»»
Uchwała Nr III/8/14 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego.30 grudnia 2014
więcej »»»
Uchwała Nr III/7/14 w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego.30 grudnia 2014
więcej »»»
Uchwała Nr III/6/14 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sędziszów Małopolski na rok 2014 nr XXXIV/295/14 z dnia 30 stycznia 2014 r.30 grudnia 2014
więcej »»»
Uchwała Nr III/5/14 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sędziszów Małopolski na rok 2014 nr XXXIV/295/14 z dnia 30 stycznia 2014 r.30 grudnia 2014
więcej »»»
Uchwała Nr II/4/14 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Sędziszów Młp. z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok.08 grudnia 2014
więcej »»»
Uchwała Nr II/3/14 sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sędziszów Małopolski na rok 2014 nr XXXIV/295/14 z dnia 30 stycznia 2014 r.08 grudnia 2014
więcej »»»
Uchwała Nr II/2/14 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej 08 grudnia 2014
więcej »»»
Uchwała Nr I/1/14 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej01 grudnia 2014
więcej »»»
Uchwała Nr XLI/387/14 w sprawie rozpatrzenia wniosku ponownie uchwalonego przez Zebranie Wiejskie sołectwa Góra Ropczycka dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2015 roku.30 października 2014
więcej »»»
Uchwała Nr XLI/386/14 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie Gminy na 2014 r.30 października 2014
więcej »»»
Uchwała Nr XLI/385/14 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sędziszów Małopolski na rok 2014 nr XXXIV/295/14 z dnia 30 stycznia 2014 r. 30 października 2014
więcej »»»
Uchwała Nr XLI/384/14 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości, stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy związane z nowymi inwestycjami na obszarze Gminy Sędziszów Małopolski.30 października 2014
więcej »»»
Uchwała Nr XLI/383/14 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.30 października 2014
więcej »»»
Uchwała Nr XLI/382/14 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2015.30 października 2014
więcej »»»
Uchwała Nr XLI/381/14 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 r.30 października 2014
więcej »»»
Uchwała Nr XLI/380/14 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 3/2013 w miejscowości Borek Wielki.30 października 2014
więcej »»»
Uchwała Nr XLI/379/14 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 2/2013 w miejscowości Sędziszów Małopolski.30 października 2014
więcej »»»
Uchwała Nr XLI/378/14 w sprawie uchwalenia V zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sędziszów Małopolski.30 października 2014
więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  »»»  [53]
 

 
ilość odwiedzin: 357022

Telefon: (017) 2216 001 Fax: (017) 2216 313
e-mail: um@sedziszo w-mlp.pl    www.sedz iszow-mlp.pl

bip | ideo strona główna wstecz do góry