-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Uchwały Rady Miejskiej 

Prawo lokalne 
data publikacji: 04-05-2007 | 13:23
data ostatniej modyfikacji: 24-08-2017 | 12:10
wytworzył: Stanisława Początek
wprowadził: Stanisława Początek
Uchwała Nr XXXVIII/359/17 w sprawie zmiany Statutu Gminy Sędziszów Małopolski.
09 sierpnia 2017

Uchwała Nr XXXVIII/358/17 w sprawie rozpoznania skargi
09 sierpnia 2017

Uchwała Nr XXXVIII/357/17 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
09 sierpnia 2017

Uchwała Nr XXXVIII/356/17 w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
09 sierpnia 2017

Uchwała Nr XXXVIII/355/17 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sędziszów Małopolski.
09 sierpnia 2017

Uchwała Nr XXXVIII/354/17 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sędziszów Małopolski na rok 2017 nr XXIX/272/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.
09 sierpnia 2017

Uchwała Nr XXXVIII/353/17 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego.
09 sierpnia 2017

Uchwała Nr XXXVIII/352/17 w sprawie powołania Miejskiej Komisji do Spraw Referendum w Sędziszowie Małopolskim.
09 sierpnia 2017

Uchwała Nr XXXVII/351/17 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Szpitalu Powiatowym i Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Sędziszowie Młp. oraz w Domu Pomocy Społecznej w Rudzie w celu przeprowadzenia głosowania w referendum lokalnym
28 lipca 2017

Uchwała Nr XXXVI/350/17 w sprawie zmiany Uchwały nr XV/127/12 Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim z dnia 15 marca 2012 roku w sprawie nadania nazwy ulicy.
29 czerwca 2017

Uchwała Nr XXXVI/349/17 w sprawie zmiany w Statucie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim.
29 czerwca 2017

Uchwała Nr XXXVI/348/17 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach jednego etatu, obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
29 czerwca 2017

Uchwała Nr XXXVI/347/17 w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych miasta Sędziszowa Małopolskiego.
29 czerwca 2017

Uchwała Nr XXXVI/346/17 w sprawie przyjęcia wieloletniego programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców gminy Sędziszów Małopolski 65+” na lata 2017 – 2020.
29 czerwca 2017

Uchwała Nr XXXVI/345/17 w sprawie zmiany „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sędziszów Małopolski” przyjętego i wdrożonego do realizacji Uchwałą Nr XIV/146/15 z dnia 30 grudnia 2015 r.
29 czerwca 2017

Uchwała Nr XXXVI/344/17 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/304/17 Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Sędziszów Małopolski na lata 2014–2025
29 czerwca 2017

Uchwała Nr XXXVI/343/17 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sędziszów Małopolski na rok 2017 nr XXIX/272/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.
29 czerwca 2017

Uchwała Nr XXXVI/342/17 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Sędziszów Małopolski do realizacji projektu pn. „Akademia Wesołego Przedszkolaka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020
29 czerwca 2017

Uchwała Nr XXXVI/341/17 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sędziszów Małopolski.
29 czerwca 2017

Uchwała Nr XXXVI/340/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego.
29 czerwca 2017

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  »»»  [71]
Liczba odwiedzin: 461126

Telefon: (017) 2216 001 Fax: (017) 2216 313
e-mail: um@sedziszo w-mlp.pl    www.sedz iszow-mlp.pl

Realizacja: Ideo