Strona główna

 

CELOWY ZWIĄZEK GMIN CZG-12

DŁUGOSZYN 80

69-200 SULĘCIN

 

Tel. 95 755 9371, 95 755 9372

Fax 95 755 9373

e-mail: czg12@kki.pl

                          

                                

02 listopada 2023 OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY
Ogłoszenie o III pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż samochodu ciężarowego MAN 12.225 LEC
24 października 2023 PRZETARGI AKTUALNE
DOSTAWA NOWEJ ŁADOWARKI KOŁOWEJ WRAZ Z OSPRZĘTEM DO ZUOK W DŁUGOSZYNIE
17 października 2023 PRZETARGI AKTUALNE
ŚWIADCZENIE USŁUGI TRANSPORTU ODPADÓW O KODZIE 19 12 12
06 października 2023 PRZETARGI AKTUALNE
SUKCESYWNA DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO DLA CELOWEGO ZWIĄZKU GMIN CZG-12 W DŁUGOSZYNIE
24 listopada 2023 PRZETARGI ZAKOŃCZONE
ŚWIADCZENIE USŁUGI SUKCESYWNEGO ODBIORU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW O KODZIE 19 12 12
28 lipca 2023 PRZETARGI ZAKOŃCZONE
DOSTAWA NOWEJ PRASY BELUJĄCEJ WRAZ Z PRZENOŚNIKAMI DO ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W DŁUGOSZYNIE
07 marca 2023 PRZETARGI ZAKOŃCZONE
ŚWIADCZENIE USŁUGI SUKCESYWNEGO ODBIORU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW O KODZIE 19 12 12
11 stycznia 2023 PRZETARGI ZAKOŃCZONE
ŚWIADCZENIE USŁUGI TRANSPORTU ODPADÓW O KODZIE 19 12 12
21 grudnia 2022 PRZETARGI ZAKOŃCZONE
SUKCESYWNA DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO DLA CELOWEGO ZWIĄZKU GMIN CZG-12 W DŁUGOSZYNIE
02 listopada 2022 PRZETARGI ZAKOŃCZONE
ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA NA DOSTAWĘ ENERGII ELEKTR. DO WSKAZANYCH PUNKTÓW POBORU CZG-12 W OKRESIE OD 01.01.2023 R.- 31.12.2024
21 października 2022 PRZETARGI ZAKOŃCZONE
ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA NA DOSTAWĘ NOWEGO SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO Z ZABUDOWĄ SKRZYNIOWĄ
21 października 2022 PRZETARGI ZAKOŃCZONE
ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA NA ŚWIADCZENIE USŁUGI ODBIORU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW O KODZIE 19 12 12
Liczba odwiedzin: 137892

KLAUZULE INFORMACYJNE RODO

Klauzula informacyjna dotycząca realizacji usług w Celowym Związku Gmin CZG-12

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia PE i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Celowy Związek Gmin CZG-12 z siedzibą w Długoszynie 80, 69-200 Sulęcin,

2) kontakt z osobą wykonującą obowiązki wynikające z przepisów (RODO):  95 755 93 71 wew. 29, e-mail: administracja@czg12.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług: zagospodarowania odpadów dostarczonych do CZG-12 lub/i wynajmu kontenera - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat / lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego),

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

 

Klauzula informacyjna dla umów zleceń, umów o dzieło i umów z kontrahentami w Celowym Związku Gmin CZG-12

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia PE i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Celowy Związek Gmin CZG-12 z siedzibą w Długoszynie 80, 69-200 Sulęcin,

2) kontakt z osobą wykonującą obowiązki wynikające z przepisów (RODO):  95 755 93 71 wew. 29, e-mail: administracja@czg12.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat / lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego),

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.