STATUT CELOWEGO ZWIĄZKU GMIN CZG-12 

data publikacji: 14-07-2006 | 12:37data ostatniej modyfikacji: 16-02-2023 | 08:10
OBWIESZCZENIE W SPRAWIE OGŁOSZENIA JEDNOLITEGO TEKSTU STATUTU CELOWEGO ZWIĄZKU GMIN CZG-12 Z DNIA 05.10.2022 R.
16 lutego 2023

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO W SPRAWIE ZMIANY STATUTU CELOWEGO ZWIĄZKU GMIN CZG-12 Z DNIA 21.09.2022 R.
21 października 2022

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO W SPRAWIE ZMIANY STATUTU CELOWEGO ZWIĄZKU GMIN CZG-12 Z DNIA 11.02.2022 R.
11 marca 2022

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO W SPR. ZMIANY STATUTU CELOWEGO ZWIĄZKU GMIN CZG-12 Z DNIA 06.02.2020R.
17 lutego 2020

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO W SPR. ZMIANY STATUTU CELOWEGO ZWIĄZKU GMIN CZG-12 Z DNIA 12.04.2019R.
06 maja 2019

STATUT CELOWEGO ZWIĄZKU GMIN CZG-12 ZAMIESZCZONY W DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W DNIU 7 SIERPNIA 2017 R.
06 września 2017

UCHWAŁA NR 260/2012 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO CZG-12 Z DNIA 12.12.2013 R. WRAZ Z JEDNOLITYM TEKSTEM STATUTU ZWIĄZKU
21 sierpnia 2013

STATUT CELOWEGO ZWIĄZKU GMIN CZG-12
14 lipca 2006

Liczba odwiedzin: 137892

KLAUZULE INFORMACYJNE RODO

Klauzula informacyjna dotycząca realizacji usług w Celowym Związku Gmin CZG-12

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia PE i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Celowy Związek Gmin CZG-12 z siedzibą w Długoszynie 80, 69-200 Sulęcin,

2) kontakt z osobą wykonującą obowiązki wynikające z przepisów (RODO):  95 755 93 71 wew. 29, e-mail: administracja@czg12.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług: zagospodarowania odpadów dostarczonych do CZG-12 lub/i wynajmu kontenera - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat / lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego),

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

 

Klauzula informacyjna dla umów zleceń, umów o dzieło i umów z kontrahentami w Celowym Związku Gmin CZG-12

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia PE i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Celowy Związek Gmin CZG-12 z siedzibą w Długoszynie 80, 69-200 Sulęcin,

2) kontakt z osobą wykonującą obowiązki wynikające z przepisów (RODO):  95 755 93 71 wew. 29, e-mail: administracja@czg12.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat / lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego),

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.