Krajowe Ramy Interoperacyjności 

Krajowe Ramy Interoperacyjności  to rozporządzenie Rady Ministrów określają zasady porozumiewania się poszczególnych serwisów i rejestrów począwszy od warstwy technologicznej aż po słownictwo, zasady, strategie, normy czy praktyki.

Nasz produkt spełnia wyżej wymienione przepisy prawa. 

Więcej informacji dostępne jest pod adresem- http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000526

Liczba odwiedzin: 384949
telefon: (0 17) 860 21 86 :: e-mail: bip@ires.pl