Strona główna

 

Informujemy, że z dniem 01.01.2017 r. Komunalny Związek Ciepłownictwa " Ponidzie" zmienia adres siedziby z dotychczasowego na :

  os. Sikorskiego 42  28-100 Busko-Zdrój. Numery telefonów oraz adresy email pozostają bez zmian.

 

Efekty w postaci oszczędności i obniżenia cen i stawek opłat za energię cieplną

      Zarząd Komunalnego Związku Ciepłownictwa „Ponidzie” w Busku-Zdroju przedstawia informację na temat realnie uzyskanych efektów w postaci oszczędności i obniżenia cen i stawek opłat za energię cieplną, powstałych po zrealizowaniu w ramach programu unijnego, wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Modernizacja systemów ciepłowniczych miasta Buska-Zdroju i Kazimierzy Wielkiej.

      Z dniem 1 września 2015 roku, KZC „Ponidzie” wprowadziło do stosowania zatwierdzoną przez URE w Katowicach XII taryfę dla ciepła, zmniejszającą średnio wskaźniko 0,21%. Podkreślić należy, iż dotychczasowe ceny i stawki opłat pozostawały na niezmiennym poziomie od 28 marca 2013 roku tj. przez około 2,5 letni okres czasu.

Pobierz 

      Skutki modernizacji systemu zaopatrzenia w ciepłą wodę poprzez indywidualnewęzły 2-funkcyjne dla mieszkańców budynków  os. Sikorskiego i os. Świerczewskiego

Pobierz 


 

 


 

KOMUNALNY ZWIĄZEK CIEPŁOWNICTWA „PONIDZIE” W BUSKU ZDROJU

os. Sikorskiego 42
28-100 Busko Zdrój
czynne w godz. 7.00 - 15.00
 tel.fax. (041) 378 27 89

email: sekretariat@kzcponidzie.pl

adres: www.kzcponidzie.pl lub www.bip.ires.pl/kzc-ponidze

tel. (041) 378 36 17
Wyświetl większą mapę

 


 

Zakład Ciepłowniczy w Busko Zdroju - kot. Wola (Os. Piłsudskiego)
28-100 Busko Zdrój
                              
Wyświetl większą mapę

 


 

Zakład Ciepłowniczy w Kazimierzy Wielkiej - ul. Partyzantów 34a
28-500 Kazimierza Wielka
tel. (041) 352 16 44
Wyświetl większą mapę

 


 

 

 

 
 

 


To odwiedziny tej strony.

Liczba odwiedzin: 2