Posiedzenia Zgromadzenia 

data publikacji: 02-06-2011 | 08:46data ostatniej modyfikacji: 02-06-2011 | 08:46
Z dnia 29 kwietnia 2011r.02 czerwca 2011

 

  • Uchwała Nr 4/II/2011 z dnia 29.04.2011 Zgromadzenia Komunalnego Związku Ciepłownictwa "Ponidzie" w Busku Zdroju w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Komunalnego Związku Ciepłownictwa "Ponidzie" w Busku Zdroju >>>czytaj.pdf (52.45 Kb)
  • Uchwała Nr 5/II/2011 z dnia 29.04.2011 Zgromadzenia Komunalnego Związku Ciepłownictwa "Ponidzie" w Busku Zdroju w sprawie: absolutorium dla Zarządu Komunalnego Związku Ciepłownictwa "Ponidzie" w Busku Zdroju za 2010 rok >>>czytaj.pdf (48.86 Kb)
  • Uchwała Nr 6/II/2011 z dnia 29.04.2011 Zgromadzenia Komunalnego Związku Ciepłownictwa "Ponidzie" w Busku Zdroju w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Komunalnego Związku Ciepłownictwa "Ponidzie" w Busku Zdroju za I półrocze roku budżetowego >>>czytaj.pdf (75.72 Kb)
  • Uchwała Nr 7/II/2011 z dnia 29.04.2011 Zgromadzenia Komunalnego Związku Ciepłownictwa "Ponidzie" w Busku Zdroju w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3, Komunalnego Związku Ciepłownictwa "Ponidzie" w Busku Zdroju >>>czytaj.pdf (86.65 Kb)
  • Uchwała Nr 8/II/2011 z dnia 29.04.2011 Zgromadzenia Komunalnego Związku Ciepłownictwa "Ponidzie" w Busku Zdroju w sprawie: zmiany Regulaminu Zgromadzenia Związku >>>czytaj.pdf (429.46 Kb)
  • Uchwała Nr 9/II/2011 z dnia 29.04.2011 Zgromadzenia Komunalnego Związku Ciepłownictwa "Ponidzie" w Busku Zdroju w sprawie: zmiany regulaminu Zarządu Związku >>>czytaj.pdf (226.14 Kb)
  • Uchwała Nr 10/II/2011 z dnia 29.04.2011 Zgromadzenia Komunalnego Związku Ciepłownictwa "Ponidzie" w Busku Zdroju w sprawie: zmiany Regulaminu Komisji Rewizyjnej >>>czytaj.pdf (173.24 Kb)
Liczba odwiedzin: 128806