Posiedzenia Zgromadzenia 

data publikacji: 10-07-2012 | 08:02data ostatniej modyfikacji: 10-07-2012 | 08:02
Z dnia 29 czerwca 2012r.10 lipca 2012
  • Uchwała Nr 3/VII/2012 Zgromadzenia Komunalnego Związku Ciepłownictwa "Ponidzie" w Busku-Zdroju z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Komunalnego Związku Ciepłownictwa "Ponidzie" w Busku-Zdroju za 2011rok >>>czytaj.pdf (22.70 Kb)
  • Uchwała Nr 4/VII/2012 Zgromadzenia Komunalnego Związku Ciepłownictwa "Ponidzie" w Busku-Zdroju z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie: absolutorium dla Zarządu Komunalnego Związku Ciepłownictwa "Ponidzie" w Busku-Zdroju >>>cztyaj.pdf (20.12 Kb)
  • Uchwała Nr 5/VII/2012 Zgromadzenia Komunalnego Związku Ciepłownictwa "Ponidzie" w Busku-Zdroju z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie: zmiany budżetu Związku w Busku-Zdroju na 2012 rok >>>czytaj.pdf (219.60 Kb)
  • Uchwała Nr 6/VII/2012 Zgromadzenia Komunalnego Związku Ciepłownictwa "Ponidzie" w Busku-Zdroju z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunalnego Związku Ciepłownictwa "Ponidzie" w Busku-Zdroju na lata 2012-2015 >>>czytaj.pdf (484.09 Kb)
  • Uchwała Nr 7/VII/2012 Zgromadzenia Komunalnego Związku Ciepłownictwa "Ponidzie" w Busku-Zdroju z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej na 2013 rok Komunalnego Związku Ciepłownictwa "Ponidzie" w Busku-Zdroju i określenie szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu >>>czytaj.pdf (49.87 Kb)
Liczba odwiedzin: 128806