Posiedzenia Zgromadzenia 

data publikacji: 29-03-2013 | 12:23data ostatniej modyfikacji: 01-07-2013 | 23:08
Z dnia 25 marca 2013r.29 marca 2013
  • Uchwała Nr 1/X/ 2013 Zgromadzenia Komunalnego Związku Ciepłownictwa "Ponidzie" w Busku-Zdroju z dnia 25 marca 2013r. w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia http://bip.ires.pl/gfx/kzc-ponidze/files/uchwala_1-X-2013.pdf
  • Uchwała Nr 2 / X / 2013 Zgromadzenia Komunalnego Związku Ciepłownictwa "Ponidzie" w Busku Zdroju z dnia 25 marca 2013r.  w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunalnego Związku Ciepłownictwa "Ponidzie" w Busku-Zdroju na lata 2013-2016 czytaj.pdf
  • Uchwała Nr 3 / X / 2013 Zgromadzenia Komunalnego Związku Ciepłownictwa "Ponidzie" w Busku Zdroju z dnia 25 marca 2013r. w sprawie: określenia zakresu i formy Informacji o przebiegu wykonania budżetu Komunalnego Związku Ciepłownictwa "Ponidzie" w Busku Zdroju za I półrocze roku budżetowego 2013 >>>czytaj.pdf
  • Uchwała Nr 4 / X / 2013 Zgromadzenia Komunalnego Związku Ciepłownictwa "Ponidzie" w Busku Zdroju z dnia 25 marca 2013r. w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć Komunalnego Związku Ciepłownictwa "Ponidzie" w Busku Zdroju >>>czytaj.pdf
Liczba odwiedzin: 128806