Posiedzenia Zgromadzenia 

data publikacji: 10-09-2013 | 10:23data ostatniej modyfikacji: 14-10-2013 | 11:04
Z dnia 19 sierpień 2013r.10 września 2013

Informacja Zarządu o wykonaniu budżetu za I półrocze 2013 r.- pobierz:
 

http://bip.ires.pl/gfx/kzc-ponidze/files/In._Zarz._o_wyk_budz_za_i_pol._2013/Informacja_za_I_polrocze_2013_roku.pdf

Informacja Zarządu o kształtowaniu się  Wieloletniej Prognozy Finansowej w tym przebiegu

realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2013 r.- pobierz:

http://bip.ires.pl/gfx/kzc-ponidze/files/In._Zarz._o_wyk_budz_za_i_pol._2013/Informacja_o_WPF_za_I_polrocze_2013.pdf
 

Liczba odwiedzin: 128806