Ochrona środowiska 

data publikacji: 17-06-2008 | 10:37data ostatniej modyfikacji: 17-09-2021 | 14:18

Komunalny Związek ciepłownictwa „Ponidzie” w Busku Zdroju zrealizował wiele przedsięwzięć inwestycyjno-remontowych w celu ograniczenia negatywnego oddziaływania na powietrze:

 

- wymiana kotłów opalanych koksem na kotły opalane gazem,

- wymiana kotłów opalanych koksem na niskoemisyjne kotły opalane węglem groszkiem,

- bieżące remonty kotłów mające wpływ na utrzymanie odpowiedniej ich sprawności,

- wykonanie osadników pyłów za kotłami,

- remont i utrzymywanie multicyklonów w należytej sprawności,

- zamknięcie układu c.o. w  kotłowni przez co są mniejsze ubytki wody sieciowej
i mniejsze zużycie paliwa,

 - wymiana tradycyjnych sieci c.o. na sieci preizolowane w celu zmniejszenia strat ciepła na przesyle,

- likwidacja kotłowni poprzez przyłączenie ich do innych źródeł ciepła,

- poprzez zastosowanie pomp obiegowych o zmiennej wydajności wraz z automatyka pogodową przejście na regulację ilościowo-jakościową,

- modernizacja i remont wymiennikowi wraz z wykonaniem odpowiedniej izolacji cieplnej,

- przeprowadzanie okresowych regulacji spalania w kotłach za pomocą analizatorów spalin,

 

            Powyższe działania skutecznie wpływają na systematyczne ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza.

 

Emisja

Sezon grzewczy

2007/2008

 Sezon grzewczy
2008/2009

Sezon grzewczy
2009/2010

CO2 [ton/rok]

31 377,984

32 804,662

17 423,308

SO2 [ton/rok]

138,770

161,821

59,920

NOx [ton/rok]

55,750

59,963

32,290

Pyły [ton/rok]

37,685

53,204

68,425

EMISJA W TONACH  W LATACH :

Emisja

2011

2012

2013

2014 2015 2016  2017 2018 2019 2020

CO2

15323,401

16320,571

15257,950

11027,19 10550,22 55004,12 12314,404 15024,737 15817 15288

SO2

50,517

50,595

44,601

35,36 36,46 48,98 48,986 49,050 47,090 39,070

NOx

28,167

24,076

22,456

16,17 15,46 18,09 18,091 22,180 23,343 25,759

PYŁY

55,331

49,181

38,542

15,59 10,89 12,36 12,366 23,420 27,466 23,897

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Komunalny Związek Ciepłownictwa „Ponidzie” dla wytwarzania ciepła zużywa paliwa takie jak:

  • gaz ziemny GZ-50,
  • miał węglowy M II typ. 31,2 wg PN 82/G-97001 klasa 23/15
  • węgiel groszek G II typ. 31,2 wg PN 82/G-97001

Za 2018 rok: węgiel kamienny 6731 ton

                   gaz ziemny 296 800 m3

Za 2019 rok: wegiel kamienny 7129,628 ton

                   gaz ziemny 306 065 m3

Za 2020 rok: węgiel kamienny 6527 ton

                   gaz ziemny 367 200 m3

W związku z przeprowadzanymi termomodernizacjami budynków przez odbiorców ciepła zamówiona moc cieplna przez odbiorców oraz zużycie ciepła przez te budynki z roku na rok maleje. Skutkuje to zmniejszeniem zużycia paliw oraz zmniejszeniem emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Poniższa tabela przedstawia wielkość mocy zamówionej przez odbiorców ciepła.

 

Lata

Moc zamówiona [MW]

2008 40,553
2009 24,032
2010 23,377
2011 22,935
2012 22,076
2013 22,162
2014 21,397
2015 21,151
2016 21,101
2017 21,394
2018 19,686
2019 19,870
2020 20,03517

 

     

KZC „Ponidzie” posiada w Busku-Zdroju 1 wodną sieci ciepłowniczą o parametrach 150/70 ºC

KZC „Ponidzie” posiada w Busku-Zdroju 1 wodną sieci ciepłowniczą o parametrach 135/65 ºC

Liczba odwiedzin: 167950