Taryfy 

data publikacji: 23-05-2006 | 12:15data ostatniej modyfikacji: 23-12-2020 | 08:53

Informacja z dnia 16.12.2020

przedłużająca taryfę dla ciepła Komunalnego Związku Ciepłownictwa "Ponidzie" z siedzibą  w Busku-Zdroju

Treść Decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Eneretyki

Informacja z dnia 16.12.2019

zatwierdzająca taryfę dla ciepła Komunalnego Związku Ciepłownictwa "Ponidzie" z siedzibą w Busku-Zdroju

Treść decyzji Prezesa Urządu Regulacji Energetyki

Informacja z dnia 25 maja 2018

 zatwierdzająca taryfę dla ciepła Komunalnego Związku Ciepłownictwa "Ponidzie" z siedzibą  w Busku-Zdroju

Treść decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

 

Informacja z dnia 29 grudnia 2016 r.

 zatwierdzająca taryfę dla ciepła Komunalnego Związku Ciepłownictwa "Ponidzie" z siedzibą  w Busku-Zdroju

Pobierz treść decyzji : http://bip.ires.pl/gfx/kzc-ponidze/files/Taryfy/2016/Taryfa.pdf

 

Informacja zdnia 29 lipca 2015

 zatwierdzająca taryfę dla ciepła Komunalnego Związku Ciepłownictwa "Ponidzie" z siedzibą  w Busku-Zdroju

Pobierz treść decyzji:http://bip.ires.pl/gfx/kzc-ponidze/files/Taryfy/2015/taryfa_2015.pdf

INFORMACJA NR OKA-4210-77(6)/2014/306/XI/AZA/ZMD PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 

zdnia 10 grudnia 2014 

w sprawie zmiany decyzji zatwierdzającej taryfę dla ciepła Komunalnego Związku Ciepłownictwa "Ponidzie" z siedzibą  w Busku-Zdroju

Pobierz treść decyzji:http://bip.ires.pl/gfx/kzc-ponidze/files/Taryfy/2014/URE0001.pdf

INFORMACJA NR OKA-4210-9(5)/2014/306/XI/AZA/ZMD PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

zdnia 5 marca 2014 

w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania taryfy dla ciepła Komunalnego Związku Ciepłownictwa "Ponidzie" z siedzibą            

w Busku-Zdroju

Pobierz treść decyzji:http://bip.ires.pl/gfx/kzc-ponidze/files/Taryfy/2014/przedluzenie_taryfy.pdf

 

 

Informacja dla odbiorców ciepła KZC „Ponidzie”

 

        KZC „Ponidzie” informuje, że w związku z przedłużeniem obowiązywania dotychczasowej taryfy,

ceny za energię cieplną pozostają na tym samym poziomie jak w poprzedniej taryfie

tj. od dnia 28.03.2013 r.

 

TARYFA DLA CIEPŁA

- Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OŁO-4210-52(12)/2012/2013/306/XI/MG z dnia 12 marca 2013r. zatwierdzającą zmianę taryfy, Komunalny Związek Ciepłownictwa "Ponidzie" wprowadza zmiany z dniem 28.03.2013r.

>>>czytaj.pdf

 OBOWIĄZUJĄCE KONCESJE

- Koncesja na wytwarzanie ciepła – WCC/444/306/U/1/98/MM z późn. zm.

 

- Koncesja na przesył i dystrybucję ciepła – PCC/465/306/U/1/98/MM z późn. zm.


Liczba odwiedzin: 180100