Sprawozdania roczne i półroczne 

data publikacji: 04-03-2014 | 08:01data ostatniej modyfikacji: 19-03-2014 | 21:45data wytworzenia dokumentu: 20-02-2014
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 201304 marca 2014

Sprawozdanie roczne z wykonania planów dochodów i budżetowych budżetowych za rok 2013
oraz kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie, roczne sprawozdanie o stanie środków bankowych na koniec 2013 roku

Pobierz treść: http://bip.ires.pl/gfx/kzc-ponidze/files/Roczne_sprawozdanie_z_wykonia_budzetu_za_rok_2013/sprawozdania_budzetowe.pdf

Rozne  sprawozdanie ostaniezobowiązań

Pobierz treść: http://bip.ires.pl/gfx/kzc-ponidze/files/Sprawozdanie_z_wykonania_budz.i_pol.2013/sprawozdania_budzetowe_-_kwartalne_i_roczne.pdf

Liczba odwiedzin: 128686