Wniosek o udostępnienie informacji publicznej 

Na podstawie > art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji publicznych.

Dane wnioskodawcy:
Rodzaj nośnika:
Forma przekazania informacji:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. Nr 133 poz 883.z późn. zm.) Uwagi:
* - wypełnić gdy adres jest inny niż podany wcześniej

Urząd zastrzega prawo pobierania opłaty od informacji udostępnionych zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej.
Liczba odwiedzin: 117925

Miejska Administracja Targowisk i Parkingów w Rzeszowie
35 - 010 Rzeszów ul. ks J. Jałowego 23a
tel. 17 748 25 85, e-mail: sekretariat@matip.erzeszow.pl