Zewnętrzne kontrole 

data publikacji: 17-09-2013 | 10:48data ostatniej modyfikacji: 05-03-2020 | 08:44 data wytworzenia dokumentu: 26-05-2015

 

Jednostka przeprowadzająca kontrolę

Data kontroli

Regionalna Izba Obrachunkowa

5.10-28.11.2001 r.

Pierwszy Urząd Skarbowy

25.10.2002 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

11.08.2003 r.

Biuro Kontroli Urzędu Miasta Rzeszowa

22.09.2003 r.

Biuro Kontroli Urzędu Miasta Rzeszowa

16 -17. 12.2013 r.

Biuro Kontroli Urzędu Miasta Rzeszowa

12 - 26.05.2004 r.

Państwowa Inspekcja Pracy

14.09.2004 r.

Inspektor Pracy

2.11.2004 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

10 - 17.04.2007 r.

Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli

19 - 21.12.2007 r.

Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli

05 - 07. 08.2008 r.

Wojewoda Podkarpacki

25.06.2009 r.

Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli

22 - 24. 07.2009 r.

Biuro Kontroli Urzędu Miasta Rzeszowa

6 - 29. 01.2010 r.

 Biuro Kontroli Urzędu Miasta Rzeszowa

28.03.2012 r.

Biuro Kontroli Urzędu Miasta Rzeszowa

18.04 - 25.05.2012 r.

 Zakład Ubezpieczeń Społecznych

26.03 - 17.04.2013 r.

Biuro Kontroli Urzędu Miasta Rzeszowa

29.05-25.06.2014 r.

Biuro Audytu Wewnętrznego 17.04.2015r. - 20.04.2015r.
Biuro Audytu Wewnętrznego 27.07.2015r. - 03.08.2015r.

Biuro Kontroli Urzędu Miasta Rzeszowa

 

   
   
   
Liczba odwiedzin: 123748

Miejska Administracja Targowisk i Parkingów w Rzeszowie
35 - 010 Rzeszów ul. ks J. Jałowego 23a
tel. 17 748 25 85, e-mail: sekretariat@matip.erzeszow.pl