Strona główna

24 kwietnia 2021 Ogłoszenia
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ dotyczy postępowania ZEC/1/04/2021 Budowa kotłowni kontenerowej składającej się zOGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ dotyczy postępowania ZEC/1/04/2021 Budowa kotłowni kontenerowej składającej się z 2 szt. kotłów gazowo-olejowych wraz z dwoma magazynami paliwa w formule projektuj i buduj oraz dostawa pod wynajem 2 szt. k
24 kwietnia 2021 Ogłoszenia
PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT ZEC/1/04/2021 Budowa kotłowni kontenerowej składającej się z 2 szt. kotłów gazowo-olejowych wraz z dwPROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT ZEC/1/04/2021 Budowa kotłowni kontenerowej składającej się z 2 szt. kotłów gazowo-olejowych wraz z dwoma magazynami paliwa w formule projektuj i buduj oraz dostawa pod wynajem 2 szt. kotłów gazowo-olejowych wraz z magazynami p
17 kwietnia 2021 Ogłoszenia
Ogłoszenie o wyniku postępowania: INSTALACJA ODZYSKU ENERGII (IOE) W STARACHOWICACHZakład Energetyki Cieplnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Starachowicach informuje, że w dniu 17.04.2021 roku zostało opublikowane ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie inwestycji pod nazwą „INSTALACJA ODZYSKU ENERG
10 kwietnia 2021 Ogłoszenia
Budowa kotłowni kontenerowej składającej się z 2 szt. kotłów gazowo-olejowych wraz z dwoma magazynami paliwa w formule projektuj i buduj oraz dostawa pod wynajem 2 szt. kotłów gazowo-olejowych wraz z magazynami paliwaBudowa kotłowni kontenerowej składającej się z 2 szt. kotłów gazowo-olejowych wraz z dwoma magazynami paliwa w formule projektuj i buduj oraz dostawa pod wynajem 2 szt. kotłów gazowo-olejowych wraz z magazynami paliwa ZEC/1/04/2021
23 marca 2021 Ogłoszenia
Odwołanie dotyczące postępowania : WYKONANIE INWESTYCJI PN. INSTALACJA ODZYSKU ENERGII (IOE) W STARACHOWICACH Do wszystkich Wykonawców Publikujemy wniesione odwołanie dotyczące postępowania : WYKONANIE INWESTYCJI PN. INSTALACJA ODZYSKU ENERGII (IOE) W STARACHOWICACH Numer referencyjny: ZEC/5/12/2020
08 marca 2021 Ogłoszenia
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na: Wykonanie inwestycji pn. Instalacja odzysku energii (IOE) w Starachowicach”Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na: Wykonanie inwestycji pn. Instalacja odzysku energii (IOE) w Starachowicach”. Numer postępowania: ZEC/5/12/2020
14 grudnia 2020 Ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe p.n.: „Instalacja odzysku energii (IOE) w Starachowicach”Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i realizacja w formule pod klucz, zadania inwestycyjnego pn. „Instalacja odzysku energii (IOE) w Starachowicach”, zlokalizowanego na terenie istniejącej kotłowni przy ul. Ostrowieckiej 3 w Starachow
23 grudnia 2020 Ogłoszenia
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU pn. „Ochrona fizyczna obiektów należących do Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Starachowicach na lata 2021-2022”Przedmiotem zamówienia jest: „Ochrona fizyczna obiektów należących do Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Starachowicach na lata 2021-2022” ochrona fizyczna obiektów należących do ZEC przez jednego agenta ochrony 24h na każdym obiekcie
04 stycznia 2021 Ogłoszenia
ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA na: „ Ochrona fizyczna obiektów należących do Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA na: „ Ochrona fizyczna obiektów należących do Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Starachowicach na lata 2021-2022” zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
30 grudnia 2020 Ogłoszenia
INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU Ochrona fizyczna obiektów należących do Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU PRZEPROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Ochrona fizyczna obiektów należących do Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Starachowicach na lata 2021-2022
22 grudnia 2020 Ogłoszenia
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTEPOWANIA w trybie przetargu nieograniczonego na:Ochrona fizyczna obiektów należących do ZakładZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTEPOWANIA dot. postepowania w trybie przetargu nieograniczonego na: „ Ochrona fizyczna obiektów należących do Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Starachowicach na lata 2021-2022”
24 listopada 2020 Ogłoszenia
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU pn. „Ochrona fizyczna obiektów należących do Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Starachowicach na lata 2021-2022”OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU pn. „Ochrona fizyczna obiektów należących do Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Starachowicach na lata 2021-2022”
15 grudnia 2020 Ogłoszenia
INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU PRZEPROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Ochrona fizyczna obiektów należącINFORMACJE Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU PRZEPROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Ochrona fizyczna obiektów należących do Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Starachowicach na lata 2021-2022
14 grudnia 2020 Ogłoszenia
INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU PRZEPROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA POJAZDÓWINFORMACJE Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU PRZEPROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA POJAZDÓW ZAKŁADU ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. W STARACHOWICACH NR POSTĘPOWANIA ZEC/4/11/2020
20 listopada 2020 Ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Usługa ubezpieczenia pojazdów Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Starachowicach” Przedmiotem zamówienia jest: „Usługa ubezpieczenia pojazdów Zakładu Energetyki Cieplnej w Starachowicach” Zamówienie dotyczy następujących rodzajów ubezpieczeń: OCPPM AC NNW
24 grudnia 2019 Petycje
Wniosek w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej i odrębna Petycja od Fundacji Rozwoju Obrotu BezgotówkowegoPłatności bezgotówkowe
Liczba odwiedzin: 76111