Strona główna

24 lipca 2020 Ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe p.n.: „Instalacja odzysku energii (IOE) w Starachowicach”Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i realizacja w formule pod klucz, zadania inwestycyjnego pn. „Instalacja odzysku energii (IOE) w Starachowicach”, zlokalizowanej na terenie istniejącej kotłowni przy ul. Ostrowieckiej 3 w Starachowi
31 lipca 2020 Ogłoszenia
ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA Rozbudowy, budowy i przebudowy sieci cieplnej wysokich parametrów przy ul. Górnej i ul. KZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA Rozbudowy, budowy i przebudowy sieci cieplnej wysokich parametrów przy ul. Górnej i ul. Kościelnej w Starachowicach na działkach nr ewid. 614/12, 619/3, 619/7, 620, oraz wykonania przyłączy cieplnych wysokich parame
17 lipca 2020 Ogłoszenia
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Rozbudowa, budowa i przebudowa sieci cieplnej wysokich parametrów przy ul. Górnej i ul. Kościelnej w Starachowicach na działkach nr ewid. 614/12, 619/3, 619/7, 620, oraz wykonanie przyłączy cieplnych wysokich parametrów z rur stalowRozbudowa, budowa i przebudowa sieci cieplnej wysokich parametrów przy ul. Górnej i ul. Kościelnej w Starachowicach na działkach nr ewid. 614/12, 619/3, 619/7, 620, oraz wykonanie przyłączy cieplnych wysokich parametrów z rur stalowych preizolowanych na
06 lipca 2020 Ogłoszenia
ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA Zakup i dostawa materiałów niezbędnych do budowy 8szt. węzłów cieplnychZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Zakup i dostawa materiałów niezbędnych do budowy 8szt. węzłów cieplnych”
03 lipca 2020 Ogłoszenia
Informacja z otwarcia ofert z dnia 02.07.2020r. godz. 13 15. Przetarg nieograniczony. „Zakup i dostawa materiałów niezbędnych do budowy 8szt. węzłów cieplnych”.Informacja z otwarcia ofert z dnia 02.07.2020r. godz. 13 15. Przetarg nieograniczony. „Zakup i dostawa materiałów niezbędnych do budowy 8szt. węzłów cieplnych”.
02 lipca 2020 Ogłoszenia
Informacja z otwarcia ofert z dnia 30.06.2020r. godz. 13 15. Przetarg nieograniczony. „ Remont kotła WRm12 nr 1 na Ciepłowni C01 ul. Kościelna 100 w Starachowicach”Informacja z otwarcia ofert z dnia 30.06.2020r. godz. 13 15. Przetarg nieograniczony. „ Remont kotła WRm12 nr 1 na Ciepłowni C01 ul. Kościelna 100 w Starachowicach”
25 czerwca 2020 Ogłoszenia
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w postępowaniu na realizacje zadania pn: Zakup i dostawa materiałów niezbędnych do budowy 8szt. węzłów cieplnychpostępowanie na realizację zadania: Zakup i dostawa materiałów niezbędnych do budowy 8szt. węzłów cieplnych
17 czerwca 2020 Ogłoszenia
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w postępowaniu na realizacje zadania pn: Remont kotła WR12 nr1 na Ciepłowni C01 ul. Kościelna 100 w StarachowicachPrzedmiotem zamówienia jest: „Wymiana rusztu taśmowego RTW2550 wraz z wałami napędowymi przednim i tylnym, wymiana skrzyni podmuchowej z kolektorem powietrza oraz koszem węglowym zasuwą odcinającą opał i warstwownicą”
29 kwietnia 2020 Ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu – Dostawa paliw płynnych: oleju napędowego i benzyny bezołowiowej dla potrzeb Zakładu Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w StarachowicachPrzedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup ( poprzez tankowanie na stacji paliw Wykonawcy) paliw płynnych: oleju napędowego (ON) i benzyny bezołowiowej (Pb 95) dla potrzeb eksploatacji pojazdów: autobusów, samochodów ciężarowych, samochodów osobowych i
10 czerwca 2020 Ogłoszenia
ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Numer sprawy: ZEC/2/04/2020
05 czerwca 2020 Ogłoszenia
INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT dostawę paliw płynnych: oleju napędowego i benzyny bezołowiowej dla potrzeb Zakładu Energetyki CieplINFORMACJE Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU PRZEPROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na dostawę paliw płynnych: oleju napędowego i benzyny bezołowiowej dla potrzeb Zakładu Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Staracho
29 maja 2020 Ogłoszenia
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIAZamawiający zawiadamia o unieważnieniu postepowania „Zakup gazu CNG w ilości 5 000 000 Nm3 do pojazdów zasilanych gazem CNG przez okres 10 lat (2021 – 2031) wraz z infrastrukturą umożliwiającą tankowanie pojazdów dla potrzeb ZEC
04 marca 2020 Ogłoszenia
Zakup gazu CNG w ilości 5 000 000 Nm3 do pojazdów zasilanych gazem CNG przez okres 10 lat (2021-2031) wraz z infrastrukturą umożliwiającą tankowanie pojazdów dla potrzeb ZEC Sp. z o. o. w Starachowicach Wydział Komunikacji MiejskiejZakup gazu CNG w ilości 5 000 000 Nm3 do pojazdów zasilanych gazem CNG przez okres 10 lat (2021-2031) wraz z infrastrukturą umożliwiającą tankowanie pojazdów dla potrzeb ZEC Sp. z o. o. w Starachowicach Wydział Komunikacji Miejskiej
22 kwietnia 2020 Ogłoszenia
ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA
20 kwietnia 2020 Ogłoszenia
Informacja z otwarcia ofert z dnia 06.04.2020r.Informacja z otwarcia ofert z dnia 06.04.2020r. godz. 13 15
24 grudnia 2019 Petycje
Wniosek w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej i odrębna Petycja od Fundacji Rozwoju Obrotu BezgotówkowegoPłatności bezgotówkowe
Liczba odwiedzin: 2